Hoppa till innehållet

Mall:UVF

Från Wikipedia


Användning[redigera wikitext]

Mallen {{UVF}} används för att underlätta länkar till webbupplagan från 2012 av Uppslagsverket Finland. Mallen använder tre parametrar, id (artikelns identifierare, sista delen i url:en), titel (ej obligatorisk, defaultar till den aktuella sidans titel) och författare (ej obligatorisk, då många av UVF:s artiklar saknar denna information). Till exempel resulterar {{UVF|id=PalvaTapio|författare=Donner, Kristian|titel=Palva, Tapio}} i:

Donner, Kristian: Palva, Tapio i Uppslagsverket Finland (webbupplaga, 2012). CC-BY-SA 4.0

Gamla mallen[redigera wikitext]

Observera att det gamla sättet att använda mallen fortfarande fungerar med bibehållen bakåtkompatibilitet: en enda parameter som utgörs av webbadressens sista led följt av mellanslag och länktexten. Exempelvis resulterar {{UVF|NyblinDaniel Nyblin, Daniel}} i:

Nyblin, Daniel i Uppslagsverket Finland (webbupplaga, 2012). CC-BY-SA 4.0