Mall:Utdrag

Från Wikipedia

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

DokumentationAnvändning[redigera wikitext]

Mallen används för att markera samhörighet mellan en indragen föregående rad och en ny, ej indragen rad, och returnerar en grafisk markering som signalerar detta.

Se även Wikipedia:Diskussionssidor#Indentering

Parametrar[redigera wikitext]

Som standard visar den grafiska markeringen 10 stegs utdrag (motsvarar 10 kolon i wikitexten).

För att anpassa markeringen till föregående rad kan en parameter anges.

Exempel[redigera wikitext]

Tänk dig att diskussionen har pågått ett tag!

Varje svarsrad är indragen.
Indraget ökar för varje ny rad.
Nu hoppar vi över några rader och ser vad som händer:
Här är tio indrag – nu börjar texten bli svårläst, särskilt på mobila enheter.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Då passar det bra att använda mallen utdrag, som ger ovanstående grafiska markering.

Diskussionstråden kan sedan fortsätta som tidigare; indragen har börjat om.

Exempel med parameter

Den här raden är indragen 12 steg.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── {{Utdrag|12}}

Omdirigeringar[redigera wikitext]

Följande sidor omdirigeras hit: