Mall:WAD

Från Wikipedia

Flygplatsinformation för {{{1}}} på World Aero Data. Nuvarande uppgifter från oktober 2006.