Malldiskussion:Infobox sång

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Enligt en längre diskussion på Bybrunnen skall citattecken för sånger bara stå när de återges i lista, inte när de står ensamma och som inledningsord etc.Yger (disk) 24 januari 2013 kl. 11.21 (CET)

Bild/bildtext[redigera wikitext]

Jag får fram en bild i artiklar när jag använder "Bild =" men lyckas inte få till någon bildtext, någon som vet hur eller har en ide? /Hangsna (disk) 27 juni 2013 kl. 17.35 (CEST)

Mallen klarar nu av parametern Bildtext. Se exempel i Barndomshemmet. --Larske (disk) 27 juni 2013 kl. 23.55 (CEST)
Aha, den hämtar från mall:faktamall! Det var alltså därför det inte fungerade att bara lägga in bildtexten med "caption =" heller, nu har jag lärt mig lite mer om infoboxarna. Bra jobbat Larske! /Hangsna (disk) 28 juni 2013 kl. 09.36 (CEST)

Kompletterande mall?[redigera wikitext]

När jag ser denna mall och dess dokumentation tycker jag att den inte borde heta "sång" utan "spår". Den utgår nämligen helt från att en "sång" är något som sprids via musikalbum. Så ser det ut i dagens populärmusik men inte i äldre, där t.ex. en revy eller andra scenframträdanden kan vara den kanal som marknadsförde och gjorde en sång populär. Om vi tar Isabella (sång) som exempel har jag tagit bort mallen eftersom den inte gick att anpassa efter rimliga önskemål. Saker som saknas, som ofta är relevant i äldre populärmusik (och faktiskt ibland även i yngre) är "originalspråk" och "originaltitel". Under swingeran (~40-tal) var det inte så att en låt främst förknippades med en artist och övriga var "covers". Beroende på sammanhang kan t.ex. "berömda versioner" och en lista över artister som framfört musikstycket vara relevant.

Och varför "sång". Vad med instrumental populärmusik som Björn J:son Lind, Spotnicks, Åsa Jinder etc? "Musikstycke" vore genreneutralt. "Låt" utesluter konstmusik. Ska en sån här mall vara bunden till genre (konstmusik - äldre populärmusik inkl. visor och kanske även viss folkmusik - modern populärmusik) eller ska man ha separata?

Allra enklast vore väl en mall där man inte är bunden av de parametrar som någon annan förbestämt. Det måste väl gå alldeles utmärkt att ha en mall där man kan ange den synliga texten i både vänster- och högerspalten. Förstår dock att man anser en styrning till uniformt format bra. Problemet är när den moderna populärmusiken via dessa mallar "breder ut sig" så gamla stenkakor benämns "singlar" etc, och relevant info inte går att ange i mallen. --Stighammar (diskussion) 11 mars 2014 kl. 13.56 (CET)

"Av" artisten?[redigera wikitext]

Varför uppges sången vara "av" artisten? Jag uppfattar en sång av NN vara en sång skriven av NN.

(Vad är förresten infoboxen avsedd för? En sång är väl i allmänhet inte från ett album, utan existerar oberoende av eventuella inspelningar. Det verkar som om mallen är skräddarsydd för vissa typer av sånger. Det vore bra att klargöra detta i malldokumentationen, så att folk inte lägger till album för någon sånger av Bellman eller Taube som råkar finnas på ett album av deras favoritartist.)

--LPfi (diskussion) 18 maj 2016 kl. 21.55 (CEST)

Bra synpunkter. Jag har generellt noterat att mycket av våra mallar, relevanskriterier etc rörande musik är extremt anpassade för just modern, skivbaserad populärmusik men passar sämre för t ex klassisk musik, jazz, folkvisor etc. /FredrikT (diskussion) 19 maj 2016 kl. 09.17 (CEST)
Rubriken "Artist" i infoboxen visas som "Sång av...". Jag håller med @LPfi: om att detta är olyckligt. Over the Rainbow är inte en sång av Judy Garland utan av Harold Arlen och Yip Harburg och Swing it, magistern! är inte en sång av Alice Babs utan av Kai Gullmar och Hasse Ekman. --Chandra Varena (diskussion) 15 september 2019 kl. 06.07 (CEST)
Vad vore en bättre presentation av parametervärdet för parametern artist? Ska det vara "Sång framförd av Judy Garland" eller "Sång med Judy Garland"?
Problemet med att ändra sånt här i mallar som funnits i tio år och som används i nästan 1 000 artiklar är att det som kan bli till det bättre på många ställen kan bli tokigt på andra om användningen av mallen har anpassats till den "olämpliga" presentationen i stället för att ta upp saken till diskussion.
Parametern Artist "samspelar" med parametrarna Typ och Album som kan finnas i olika kombinationer. Bör man även ändra "från albumet" till "i albumet" eller "på albumet" i de fall både Artist och Album är angivna, se till exempel Papaya Coconut (sång). Dessa ändringar kanske inte passar så bra rent språkligt i vissa fall då även Typ är angivet se till exempel My Heart Is Yours (man framför väl inte en singel, eller?).
Det finns alltså åtta kombinationer av hur de tre parametrarna Typ, Artist och Album kan användas och alla bör ge ett korrekt och bra resultat. (Om någon kombination inte ska få förekomma, bör denna i stället get ett felmeddelande).
I tabellen visas hur det kan se ut för Taken by a Stranger beroende på vilka av de tre nämnda parametrarna som används.
--Larske (diskussion) 15 september 2019 kl. 18.26 (CEST)
Har inget lösningsförlag, fastän jag nu drog igång diskussionen. Det hela kompliceras ju också av att vissa sånger finns i flera inspelningar som är på något sätt likvärdiga. Till exempel om den först spelades in av en artist och gick obemärkt förbi, och sedan blev en hit med en annan artist. Men jag är glad att du @Larske: försöker hitta en lösning. Hej från Chandra Varena (diskussion) 15 september 2019 kl. 22.42 (CEST)
De rent språkliga konstigheter som @Larske: pekar på kan på sin höjd vara besvärande skönhetsfel, tycker jag. Medan att en sång är AV någon tydligt indikerar upphovsperson, i alla fall för mig. "Femte symfonin" av Beethoven. Inte femte symfonin av Herbert von Karajan och Berlins filharmoniker. La donna è mobile av Verdi, inte av Caruso eller Jussi Björling eller.... --Chandra Varena (diskussion) 16 september 2019 kl. 06.38 (CEST)
Följande har inte direkt med "av-problemet" att göra, men bör ända beaktas när mallen ändras.
Det blir gärna lite kaos när man försöker använda mallar för annat än vad de är avsedda för. Trots förmaningen på dokumentationssidan att denna mall inte ska användas för singlar, finns det artiklar där den som har stoppat in mallen har angett värdet Singel för parametern Typ. För singlar ska istället mallen {{Infobox singel}} användas och om någon känner sig manad så är det bara att kavla upp ärmarna, undersöka och eventuellt och byta mall i artiklarna Follia d'amore, Taken by a Stranger och My Heart Is Yours som alla har "Typ = singel" och därmed använder fel mall. (Dessa tre fel har införts av en och samma oinloggade användare.)
--Larske (diskussion) 16 september 2019 kl. 07.37 (CEST)
Detta med att mallen vill koppla en låt primärt till en viss artist är en av de saker som gör den svåranvänd på äldre material. I nöjes- och musiklivet för dryga hundra år sedan kunde en ny schlagermelodi ofta lanseras av en artist på scen för att senare spelas in av tre-fyra helt andra artister på skiva - vem är den då av/med? Och sedan har vi förstås jazz- och folkmelodier av typen "trad" där såväl upphovsmän som vem som först framförde verket kan vara helt okänt. I mitt tycke vore det bättre om parametrarna "Låtskrivare", "Textförfattare" och "Kompositör" flyttades upp i topp och "artist" byttes mot "Framförd av" (där flera namn/grupper kan listas) kommer först längre ned i mallen (d v s att man fokuserar primärt på upphov, inte på framförande(n)). Vidare borde alla parametrar som baseras på att låten är utgiven/lanserad på en viss skiva (med producent, bolag etc) tas bort då detta i princip inte är tillämpligt alls på låtar från före grammofonskivans uppfinnande och ofta knöligt att använda även på skivor före LP:n ankomst. /FredrikT (diskussion) 16 september 2019 kl. 09.42 (CEST)

Parametern "Låtskrivare" visas med texten "Textförfattare"[redigera wikitext]

Om en användare lägger in mallen och använder parametern "Låtskrivare" så visas det valda värdet efter texten "Textförfattare" i artikeln. Se Jag trodde änglarna fanns. --Bensin (diskussion) 1 september 2017 kl. 18.27 (CEST)

@Bensin: Bakgrunden till detta är att det tidigare enbart fanns en parameter Låtskrivare som gav upphov till etiketten Låtskrivare. Detta ändrades för fem år sedan av FredrikT till parameternamnet Textförfattare som gav upphov till etiketten Textförfattare. Den ändringen var tyvärr inte bakåtkompatibel vilket alltså gjorde att alla artiklar som använde parametern Låtskrivare drabbades genom att den informationen som var inlagd som Låtskrivare inte alls visades. Därför gjorde Lavallen en ändring så att parameternamnet Låtskrivare fungerar som alias för Textförfattare, men etiketten är fortfarande Textförfattare, och så har det varit sedan 2012. Mallen stöder även parametern Kompositör (som visas som Kompositör). Det är kanske den som ska användas för William Kristoffersen i den artikel som du tar upp.
Av de 844 artiklar som just nu använder mallen är det 509 som använder parametern Låtskrivare, 173 som använder parametern Textförfattare och 373 som använder mallen Kompositör. --Larske (diskussion) 1 september 2017 kl. 19.00 (CEST)
Tack för svar. Jag har nu fixat i artikeln jag hänvsade till. Men jag kan tycka att det är ännu märkligare att en parameter låtskrivare visas som textförfattare än att den inte visas alls. Min uppfattning är att det förr var vanligare att kompositör och textförfattare mer sällan var samma person, men efter år 2000 har det blivit vanligare att alla upphovsmän anges som låtskrivare istället. En bättre lösning hade nog varit att låtskrivare visas som låtskrivare, textförfattare som textförfattare och kompositör som kompositör. --Bensin (diskussion) 5 september 2017 kl. 19.47 (CEST)
Jag har ändrat mallen så att Låtskrivare nu visas som Låtskrivare. Den som vill att det ska stå Textförfattare i de artiklar där det nu står Låtskrivare får ändra i artikeln och använda parametern Textförfattare. --Larske (diskussion) 5 september 2017 kl. 20.50 (CEST)
Tack! --Bensin (diskussion) 5 september 2017 kl. 22.10 (CEST)

Roudnummer[redigera wikitext]

Hej! La till en paragraf för Roudnummer, som engelskspråkiga folkvisor använder sig av.

Kuriosatempel (diskussion) 5 mars 2019 kl. 15.34 (CET)