Malldiskussion:Information saknas

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Förslag att införa en åtgärdsmall "Information saknas"[redigera wikitext]

Flyttat från Bybrunnen. Tostarpadius (diskussion) 21 november 2022 kl. 15.09 (CET)Svara[svara]

I diskussionen ovan har det framkommit att en del användare ser en ny mall som nödvändig nu när stubbarna är på väg att avvecklas, liknande Template:Missing information. Den skall kunna sättas in när det saknas stora delar av fakta i en artikel (ex om artikeln enbart tar upp första 30 levnadsåren, men personen levde till den var 80 år) mallens premisser skulle vara följande:

  • Stora stycken av information saknas
  • Mallen måste motiveras så det tydligt framgår vad som saknas.
  • Saknas motivering av mallen skall den avlägsnas (det är insättarens ansvar att motivera)
  • Den skall inte användas för att man vill få in utfyllnad i artiklar, och ej heller istället för "uppdatera".

Nedan kan ni skriva upp er om ni är positiva eller negativa till en sådan mall. Motiveringar och diskussioner kan med fördel göras i diskussionen ovan. Adville (diskussion) 10 november 2022 kl. 09.50 (CET)Svara[svara]

Följande användare har ställt sig positiva till en sådan mall:

Instämmer med Förbätterlig. MatanB (disk.🖌) 10 november 2022 kl. 15.52 (CET)Svara[svara]

Följande användare har ställt sig negativa till en sådan mall:

  • ℇsquilo 10 november 2022 kl. 22.37 (CET) Jag tycker att det är en lämpligare åtgärd att skapa en rubrik för den aspekt som man tycker fattas och lägga mallen {{Utöka avsnitt}} under den rubriken. (Mallen {{Stubavsnitt}} hade varit bättre, men den är numera avskaffad).Svara[svara]
Den mallen borde framhävas mer och är säkert lämpligare i många fall, men jag ser inte hur den helt skulle ersätta en Information saknas-mall och inte heller hur stubbmallar skulle vara bättre än specifika åtgärdsmallar. Förbätterlig (diskussion) 11 november 2022 kl. 09.49 (CET)Svara[svara]
  • Yger (diskussion) 11 november 2022 kl. 15.24 (CET) syfte och hantering av mallen och de artiklar som blir mallade ej geomtänktSvara[svara]

Mitt stöd är alltså kopplat till att man kan avlägsna mallen inte endast om motivering saknas utan även om det handlar om information som inte självklart hör hemma i våra artiklar. Att den inte skall användas för det senare framgår egentligen av Adville formulering om "utfyllnad" ovan, men jag vill ändå göra denna markering för tydlighetens skull. Tostarpadius (diskussion) 10 november 2022 kl. 10.14 (CET)Svara[svara]

Ja, det är viktigt. Man kan förtydliga i malldokumentationen att det ska handla om de väsentliga luckor och "avbrott" som Adville beskriver, t.ex. "Historia efter 1952 saknas", "Artikeln behandlar endast början av arbetsperioden" m.m. men inte för diverse uteblivna detaljer och inte i artiklar som är heltäckande men korta.
Med obligatorisk parameter motivering= menar jag att ett felmeddelande bör visas, i likhet med hur det ser ut när man använder {{Webbref}} utan att fylla i url: Fel: |url= måste specificeras vid användandet av {{webbref}}”.  Förbätterlig (diskussion) 10 november 2022 kl. 11.07 (CET)Svara[svara]
Stöder ovanstående kommentarer. Vill också påpeka att många luckor i informationen inte är av typen tidsluckor. Plumbum208 (diskussion) 10 november 2022 kl. 11.27 (CET)Svara[svara]
Bra med felmeddelandet så som @Förbätterlig föreslår. Adville (diskussion) 10 november 2022 kl. 15.22 (CET)Svara[svara]

Har ändrat rubriken enligt Förbätterligs förslag på mallnamn. Adville (diskussion) 10 november 2022 kl. 16.03 (CET)Svara[svara]

Bra med en sådan mall, men viktigt att motivering krävs, så att både läsarna och de som vill utöka artikeln förstår vari bristerna består.--Historiker (diskussion) 10 november 2022 kl. 19.02 (CET)Svara[svara]

För mig är det mycket viktigt vilken typ av åtgärdsmall detta är. Vi har mallar som är en upplysning om ett problem som entydigt behöver åtgärdas, och då bara bör ligga en begränsad tid, för att sedan tas bort alternativt att åtgärda problemet. Detta gäller nästan alla mallar som tas upp i den månatliga kvalitetsmätningen. Sedan finns det mallar som mest är en upplysning till läsaren och där vi inte ser det görbart åtgärda dem alla. Hit hör {{global}} (varnar för risk för inåtvändhet), källor (varnar för risk svagt verifierade uppgifter). Och enligt denna min syn är jag kritisk till stubmallen (men inte substubmallen). Att en artikel är mycket kort ser ju läsaren ändå och att stubmall skulle leda till att redigerare kastar sig över dem för att utöka är orealistiskt. Och i den andan har Stub-avsnitt avvecklats att det finns en rubrik utan innehåll ser ju läsaren ändå. Och hur är då denna föreslagna mall tänkt att fungera? Som ifrågasatt som all betas av efter 2-3 år eller som {{uppdateras}} som bara ligger och skvalpar? och om den är tänkt leda till en åtgärd inom begränsad tid tycker jag vi kan titta mer på existerande mallar, tex {{faktakoll}}. Om den dock är primärt tänkt som upplysning till läsaren så har jag färre invändningar, och om vi kan använda den för att avveckla stubmallar är jag positiv.Yger (diskussion) 11 november 2022 kl. 11.18 (CET)Svara[svara]

Enligt min mening syftar alla åtgärdsmallar till vad namnet säger, alltså att artikeln förbättras. Den skillnad som finns handlar mer om hur snabbt detta måste äga rum. Där menar jag att denna bör anses höra till dem där det kan få ske på lång sikt, tio år snarare än tio veckor. Tostarpadius (diskussion) 11 november 2022 kl. 11.23 (CET)Svara[svara]
@Yger, denna mall fyller igen ett hål som vi inte märkt innan då det hålet har slätats över med en stubmall, vilket har gjort att vi inte förstått behovet. Det var @FranzGall som nu uppmärksammade mig på detta, men jag hade en liknande diskussion för en månad sedan, på min diskussionssida, med @Uli Elch om flygplatser som saknar all information förutom var de finns (Lsjskapat). Då slog inte mig tanken på denna typ av åtgärdskategori, men jag tror även den typen av artiklar skulle platsa för denna kategori.
Med en bra motivering blir den även lättare att åtgärda än många mallar som bara sätts in (ex "Källor behövs", som ofta inte tas bort då den är så allmän att man inte vet när det räcker med källor). Därför tror jag att denna kategori även kan bli en sporre vid ex veckans tävling eller liknande arrangemang, där åtgärden är väl avgränsad. MVH Adville (diskussion) 11 november 2022 kl. 11.40 (CET)Svara[svara]
Jag har nog aldrig uppfattat någon åtgärdsmall som "skvalpande". Jag tycker att alla ger viktiga upplysningar till läsaren. Att aktivt upplysa om olika typer av bristande kvalitet ser jag snarare som en liten kvalitetsmarkör i sig. Förbätterlig (diskussion) 11 november 2022 kl. 11.42 (CET)Svara[svara]
Det jag tror Yger syftar på är att mallen ligger där år efter år utan att något händer. Just vad gäller uppdateringsbehovet menar jag att det är ett problem som växer i snabb takt. Jag sysslar sällan med levande personer och andra aktualiteter så jag har inte rutiner för att söka källor kring detta men jag upptäcker ofta brister som medför att jag lägger dit mallen. Ingen användare har plikter, så jag kan inte kräva att något händer, men det är mer för att så skall ske än för att upplysa våra läsare jag påpekar saken. Tostarpadius (diskussion) 11 november 2022 kl. 11.53 (CET)Svara[svara]
Lite som upplysning, många vet det dock redan. Jag går varje månad igenom de flesta mallkategorierna som visas i kvalitetsmätningen. Och jag betar då av alla som ligger i den äldsta månaden. Det innebär att beroende på åtgärdsmall så finns inga äldre än 4 månader (relktrlmall) upp till 3 eller 4 år. För artiklar uppmärkta med källor behövs, global och inaktuell görs inget sådant och där finns nu artiklar som legat uppemot 15 år (vilket jag ser som OK när det är en nyttig upplysning till läsaren). Men vad är syftet och hur är hanteringen av dessa uppmallade artiklar tänkt att vara? Yger (diskussion) 11 november 2022 kl. 12.07 (CET)Svara[svara]
Det måste få skilja sig kraftigt åt från artikel till artikel, beroende på tillgången på intresse och kunskap bland användarna. Förbätterlig (diskussion) 11 november 2022 kl. 13.10 (CET)Svara[svara]
(red.konfl) Jag tänker att det borde vara upp till den som vill gå igenom artiklarna, hur länge den tycker det är okej att de ligger. Men jag skulle nog klassa mallen ungefär som ovikt och global. Det är ju inte säkert att "vem som helst" kan åtgärda varje artikel, då man kan behöva kunskap och källor för att lägga till den information som saknas. Boivie (diskussion) 11 november 2022 kl. 13.13 (CET)Svara[svara]
Det händer att jag vet vad som behöver läggas in för att uppdatera men inte har tillgång till källor och då avstår jag som regel om det inte handlar om mycket små uppgifter som är allmänt spridda. Det räcker inte att hitta uppgiften någonstans, den källa man hänvisar skall också betraktas som trovärdig. Tostarpadius (diskussion) 11 november 2022 kl. 15.04 (CET)Svara[svara]
Vad gäller kategorierna med källbehov går jag igenom dem då och då för att se om det är lätt åtgärdat. Många gånger kan man stryka sådant som varit mallat i åratal utan resultat, så länge det handlar om mindre viktiga detaljer. Tostarpadius (diskussion) 11 november 2022 kl. 15.06 (CET)Svara[svara]
Blev inbjuden till diskussionen. Jag har inte följt den men kan uttala mig spontant. Generellt är jag emot nya mallar om det inte är nödvändigt och ger resultat. Problemet är ofta att det är större intresse i nya mallar och malla artiklar än att åtgärda brister. Vi har redan problem med att många mallar ligger kvar länge i artiklar. Sedan kommer det ofta någon och (mass-)avmallar efter lång tid utan åtgärd, eller någon tävlingsdeltagare som bara skyfflar problemet under mattan för att få sina poäng. Det ska inte tolkas som generell kritik mot tävlingar eller städinsatser. Det som jag trycker på är att mallar raderas för snabbt, att verkliga åtgärder uteblir och att mallarna då blir verkningslösa i praktiken. Har en mall legat i några år händer det att någon bara tar för givet att bristerna har åtgärdats under den tiden.
När det finns en åtgärdsmall i en artikel är det generellt ett tecken på att det antingen är omfattande eller tidskrävande åtgärder som krävs, alternativt diskussion och mycket övervägande, annars hade det gått snabbare att åtgärda direkt. Inga brister löser sig enbart med tiden, utan det krävs åtgärd också.
Det är inte krav på att alla artiklar ska vara fullständiga. Självklart ska man eftersträva att artiklar ska bli kompletta med tiden, men det måste få ta den tid som krävs. Hellre att artiklar byggs ut ordentligt än att någon slänger ihop något förhastat och undermåligt på nolltid bara för att göra sig av med mallen.
Det finns också enskilda användare som använder mallar felaktigt, exempelvis som lägger in en inaktuellt-mall bara för att ingen redigerat artikeln på länge eller massmallar artiklar med relevansmall bara för att de är källösa eller ganska korta. Ordboksartikel och reklamartikel är också något som ganska ofta misstolkas. Ett teoretiskt misstag med källmallar är att radera dem när det finns många källor och fotnoter, istället för att kontrollera vad som är och inte är källbelagt, var i artikeln noterna ligger och om källorna uppfyller grundläggande krav.
För det andra är det bättre att vid behov använda någon av åtgärdsmallarna som finns. Det finns åtgärdsmallar för exempelvis haltande artiklar osv. Utöver det är ofta diskussionssidorna bättre för den typen av information, då man kan utveckla det på ett annat sätt, arbeta under lång tid utan att känna stress samt diskutera och samarbeta lättare. I tidigare diskussioner har det också framkommit åsikter om att åtgärdsmallar förfular artiklar och rent av kan skrämma bort besökare och redigerare. Ändå kan vi svart på vitt konstatera att vi får fler och fler åtgärdsmallar i artiklarna.
Nu tror jag inte att mitt inlägg förändrar något, utan att majoriteten har eller kommer att skapa den där nya mallen ändå. Då är det upp till er som står bakom den att se till att den ger resultat också. Mallar används inte för att städare ska ha något att göra eller för att tävlingsdeltagare ska samla många poäng, utan för att brister ska synliggöras och åtgärdas snabbare. Om den är skapad bör ni också tänka på att den läggs in i faktamallen som samlar åtgärdsmallar och att boten är uppdaterad. Kyllo (diskussion) 11 november 2022 kl. 21.20 (CET)Svara[svara]
Jag ser åtskilliga mallar inte bara som en uppmaning till wikipedianer att åtgärda brister, utan lika mycket som en varning till läsaren. För att uppmärksamma läsaren på att artikeln ska läsas med denna varning i åtanke, och för att klargöra för läsaren att vi själva inte är jättenöjda med artikeln men att vi hoppas kunna fixa den så småningom.Som jag ser det så höjer dessa mallar wikipedias trovärdighet genom att vi är öppna med det vi själva ser som brister. Chandra Varena (diskussion) 11 november 2022 kl. 23.01 (CET)Svara[svara]
Ja, jag tycker att upplysningen till läsaren hör till det viktigaste. Bristfälliga redigeringsbeteenden bör också tas upp och åtgärdas, men det är ju inte mallarna som är grundorsaken till dem. Förbätterlig (diskussion) 12 november 2022 kl. 23.41 (CET)Svara[svara]

I anslutning till den nya mallen kan Mall:Senaste uppgift och Mall:Uppdaterad nämnas. De har angränsande funktioner. Förbätterlig (diskussion) 13 november 2022 kl. 17.30 (CET)Svara[svara]

Jag har inte följt diskussionen. Men jag tror många av oss som genom åren skapat skälva stubb-mallarna, gjorde det för att dom just skulle fungera som Information saknas, sedan blev vi överkörda av något gammalt konsensus som sa att det endast handlade om hur stor artikelns kod är.(Det blir stor skillnad om man använder Wikidata-mall eller om man hårdkodar samma information) Voyager85 (diskussion) 14 november 2022 kl. 05.53 (CET)Svara[svara]

Ja, det är ju ett stort problem med stubbmärkningen generellt. Att vissa har slängt på en stubbmall på alla artiklar som är lite kortare, medan andra har använt stubbmall för att påpeka att det saknas något viktigt för artikelämnet. Det gör att man inte vet vad stubbmallen betyder när man ser den i en artikel. Så jag tror det blir jättebra med den nya föreslagna mallen. Boivie (diskussion) 14 november 2022 kl. 07.54 (CET)Svara[svara]

---Här slutar det som flyttades från Bybrunnen av Tostarpadius--- Adville (diskussion) 21 november 2022 kl. 15.38 (CET)Svara[svara]