Hoppa till innehållet

Manetho

Från Wikipedia

Manetho var en egyptisk präst och historiker som verkade under 200-talet f. Kr. Han är mest känd som författare till ett verk över Egyptens historia som delade in Egyptens härskare i dynastier.

Manetho gavs i uppdrag av den grekiskättade kungen av Egypten, Ptolemaios I Soter eller Ptolemaios II Filadelfos, att sammanställa ett verk över landets historia på grekiska. Detta historieverk, Aegyptiaca, var det första och enda i sitt slag författat under antikens Egypten. Originalutgåvan på tre volymer finns inte bevarad, endast utdrag och kopior finns bevarade från senare författare. Dessa har utsatts för otaliga religiösa revisioner och omskrivningar att det inte går att härleda exakt vad originalet kan ha innehållit. Här följer en sammanfattning av Aegyptiacas utgåvor:

Utgiven år Beskrivning
cirka 200 f. Kr. Aegyptica utges i tre volymer.
cirka 100 e. Kr. Josefus kritiserar Aegyptiaca i "Mot Apion". Dessutom står det klart att Josefus inte hade tillgång till originalet.
cirka 100 e. Kr. En epitom (kort sammanfattning) av Aegyptiaca utges.
cirka 220 e. Kr. Sextus Julius Africanus använde epitomen som källa för sitt verk "Chronographiai".
cirka 330 e. Kr. Eusebios av Caesarea använde epitomen som källa för sitt verk "Chronicon".
cirka 380 e. Kr. Hieronymus latinska översättning av Eusebios.
cirka 600 e. Kr En Armenisk översättning av Eusebios.
cirka 800 e. Kr. Georgios Synkellos ger ut "Ecloga Chronographica". Använde Africanus och Eusebios som källor.

Bara de tre sista överlever till idag.

Manethos egyptiska historia bildade under 1800-talet stommen för rekonstruktionen av det forntida Egypten. Innehållet visade sig dock vara motsägelsefullt både mellan olika kopior av verket och nya arkeologiska upptäckter. Få forskare sätter numera någon större tillit till de legender som Manetho knöt till de egyptiska härskarna. Däremot citeras ofta Manetho i populärvetenskapliga media eftersom hans historia är lättförståelig och ger egyptiska kunganamn ett för västerlänningar enklare grekiskt uttal.

Kort sammanställning av namnen och regentlängden på de första faraonerna enligt de två tidiga historikerna, Africanus och Eusebios.

Egyptens första dynasti
enl. Africanus[1] enl. Eusebios[2]
Nr Grekiska Latin År Nr Grekiska Latin År
1 Μήνης Menes 62 1 Μήνης Menes 30
2 Άθωθις Athothis 57 2 Άθωθις Athothis 27
3 Κενκένης Kenkenes 31 3 Κενκένης Kenkenes 39
4 Οὐενέφης Ouenephes 23 4 Οὐενέφης Ouenephes 42
5 Ούσαφαῖδὸς Ousaphaidos 20 5 Οὐσαφαὴς Ousaphaes 20
6 Μιεϐιδὸς Miebidos 26 6 Nιεϐαὴς Niebaes 26
7 Σεμέμψης Semempses 18 7 Σεμέμψης Semempses 18
8 Βιηνεχὴς Bieneches 26 8 Οὐϐιένθης Oubienthes 26


Egyptens andra dynasti
enl. Africanus enl. Eusebios
Nr Grekiska Latin År Nr Grekiska Latin År
1 Βoηθός Boethus 38 1 Βῶχος Bochus -
2 Καιέχως Kaiechus 39 2 Χῶος Choos -
3 Βίνωθρις Binothris 47 3 Βἰοφις Biophis -
4 Τλὰς Tlas 17 4 - - -
5 Σεθένης Sethenes 41 5 - - -
6 Χαίρης Chaires 17 6 - - -
7 Nεφερχέρης Nephercheres 25 7 - - -
8 Σέσωχρις Sesochris 48 8 Σέσωχϱις Sesochris 48
9 Χενερὴς Cheneres 30 9 - - -
  • Dindorf, G: Georgius Syncellus et Nicephorus CP., Bonn 1829, 2 band.
  • Müllerus, Carolus: Fragmenta Historicorum Graecorum, ed. Didot, Paris 1848, Band 2.
  • Routh, M.J.: Reliquiae sacrae, Oxford 1846, s. 225-309.
  • Scaliger, Joseph Justus: Thesaurus temporum : Eusebii Pamphili Cæsareæ Palæstinæ Episcopi, Chronicorum canonum omnimodæ historiæ libri duo, Second Edition, Amsterdam 1658, Band 2.
  • Waddell, W G: Manetho. The Loeb Classical Library 350, London and Cambridge: William Heinemann ltd. and Harvard University Press. ISBN 0-674-99385-3.
  1. ^ Dindorf: Georgius Syncellus et Nicephorus CP, Band I, s.100-102
  2. ^ Dindorf: Georgius Syncellus et Nicephorus CP, Band I, s.103-105