Hoppa till innehållet

Mellersta Östergötlands Järnväg

Från Wikipedia
Mellersta Östergötlands Järnväg
MÖJ.JPG
Den tidigare banvallen norrut från Bränninge hållplats. Skänningebanan svängde av åt vänster ett litet stycke längre fram.
Organisation
Invigd1897
Nedlagd1964 utom Vadstena–Fågelsta
Tekniska fakta
Spårvidd891 millimeter
Elektrifieradja

Mellersta Östergötlands Järnväg (MÖJ) var en smalspårig (891 mm) järnväg mellan Ringstorp och Ödeshög via Linköping, Fågelsta och Vadstena. MÖJ var en av endast tre smalspåriga järnvägar med allmän trafik i Sverige som elektrifierade huvuddelen av sitt linjenät. Under åren 1908-1921 utbyggdes linjerna Klockrike-Borensberg och Linköping-Fågelsta-Vadstena för eldrift med växelström.

Mellersta Östergötlands Järnväg var också namnet på bolaget bakom banan.[1]

Från el- till dieseldrift följt av nedläggningar

[redigera | redigera wikitext]

MÖJ förstatligades 1950 varvid banan införlivades i Statens Järnvägar, SJ. SJ identifierade snabbt en del bibanesträckningar som ansågs olönsamma och lade ner dessa. Man konstaterade också att anläggningarna för eldrift var i stort behov av modernisering efter trettio års drift. Samtidigt hade SJ ett visst överskott på dieselmotorvagnar så istället för att modernisera anläggningar och behålla eldriften infördes dieseldrift på samtliga linjer från och med sommaren 1956. Efter en nedläggningsvåg under 1950-talet återstod endast Ringstorp-Linköping-Fågelsta-Vadstena, Klockrike-Borensberg och Fornåsa-Motala.[1] Trafiken på dessa delar lades ner under 1962-1964 förutom godstrafiken på delen FågelstaVadstena som inte lades ner förrän 1978. Denna del används, helt eller delvis, sedan 1984 som museijärnväg: Wadstena-Fogelsta Järnväg.[2]

Mellersta Östergötlands Järnvägar.

Mörkröda sträckor finns kvar idag. Stationerna/hållplatserna nedan är de som var i drift för persontrafik 1958 med undantag för sträckan Skänninge-Väderstad där persontrafiken lades ner två månader innan MÖJ övertog driften den 1 december 1936.

Unknown BSicon "exKBHFa"
102 Ödeshög
Unknown BSicon "exBHF"
99 Sjöstorp
Unknown BSicon "exABZg+l" Unknown BSicon "exKBHFeq" Pier
98 Hästholmens hamn
Unknown BSicon "uexSTR+l" Unknown BSicon "exABZgr"
Unknown BSicon "uexBHF" Unknown BSicon "exBHF"
97 Hästholmen
Unknown BSicon "exBHF"
94 Alvastra
Unknown BSicon "exBHF"
91 Omberg
Unknown BSicon "exBHF"
88 Väversunda
Unknown BSicon "exBHF"
86 Djurkälla
Unknown BSicon "exBHF"
84 Borghamn
Unknown BSicon "exBHF"
81 Rogslösa
Unknown BSicon "exBHF"
79 Källstad
Unknown BSicon "exBHF"
77 Herrestad
Unknown BSicon "exBHF"
75 Arneberga
Station on track Pier
70 Vadstena
Station on track
64 Aska
Station on track Urban station on track
61 Fågelsta
Unknown BSicon "exSTRl" Unknown BSicon "uemKRZ" Unknown BSicon "exSTR+r"
Unknown BSicon "exBHF"
58 Styra
Unknown BSicon "exBHF"
55 Varv
Unknown BSicon "exSTR+l" Unknown BSicon "exSTRq" Unknown BSicon "exSTRq" Unknown BSicon "exSTRr"
Unknown BSicon "exSTR" Urban station on track Head station
63 Motala C
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "hKRZWae"
Göta kanal
Unknown BSicon "exSTR" Station on track
61 Holmsbruk
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exBHF"
58 Vedemö
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exBHF"
56 Ulvåsa
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exBHF"
54 Österstad
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exBHF"
52 Hyttringe
Unknown BSicon "exABZg+l" Unknown BSicon "exSTRq" Unknown BSicon "exSTRq" Unknown BSicon "exSTRr"
Unknown BSicon "exBHF"
49 Fornåsa
Unknown BSicon "exBHF"
46 Älvan
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exKBHFa"
50 Borensberg
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exBHF"
47 Brunnkärr
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exBHF"
44 Löparehem
Unknown BSicon "exABZg+l" Unknown BSicon "exSTRr"
Unknown BSicon "exBHF"
42 Klockrike
Unknown BSicon "exBHF"
39 Kulla
Unknown BSicon "exBHF"
37 Maspelösa
Unknown BSicon "exBHF"
35 Gullberg
Unknown BSicon "exBHF"
32 Vretakloster
Unknown BSicon "exSTRl" Unknown BSicon "exSTRq" Unknown BSicon "exSTRq" Unknown BSicon "exSTR+r"
Unknown BSicon "exBHF"
30 Vallbro
Unknown BSicon "uexBHF" Unknown BSicon "exKBHFa" Unknown BSicon "exSTR"
Väderstad
Unknown BSicon "exBHF" Unknown BSicon "exSTR"
Hygnestad
Unknown BSicon "exBHF" Unknown BSicon "exSTR"
Appuna
Unknown BSicon "exBHF" Unknown BSicon "exSTR"
Vallaslätten
Unknown BSicon "exBHF" Unknown BSicon "exSTR"
Bjälbo
Unknown BSicon "exBHF" Unknown BSicon "exSTR"
Ingridsdal
Unknown BSicon "exSTR+l" Unknown BSicon "uemKRZu" Unknown BSicon "exSTRr" Unknown BSicon "exSTR"
Unknown BSicon "exBHF" Urban station on track Unknown BSicon "exSTR"
56 Skänninge
Unknown BSicon "exBHF" Unknown BSicon "exSTR"
51 Lindsäter
Unknown BSicon "exBHF" Unknown BSicon "exSTR"
49 Stagelstorp
Unknown BSicon "exBHF" Unknown BSicon "exSTR"
47 Normlösa
Unknown BSicon "exBHF" Unknown BSicon "exSTR"
45 Hycklingevägen
Unknown BSicon "exBHF" Unknown BSicon "exSTR"
44 Spärringe
Unknown BSicon "exBHF" Unknown BSicon "exSTR"
41 Västerlösa
Unknown BSicon "exBHF" Unknown BSicon "exSTR"
39 Egebygård
Unknown BSicon "exBHF" Unknown BSicon "exSTR"
37 Björkeberg
Unknown BSicon "exBHF" Unknown BSicon "exSTR"
35 Sibborpsvägen
Unknown BSicon "exBHF" Unknown BSicon "exSTR"
33 Ledbergskulle
Unknown BSicon "exBHF" Unknown BSicon "exSTR+l" Unknown BSicon "exSTRr"
32 Kränge
Unknown BSicon "exSTRl" Unknown BSicon "exSTRq" Unknown BSicon "exABZg+r"
Unknown BSicon "exBHF"
29 Bränninge
Unknown BSicon "exBHF"
27 Tift
Urban station on track Unknown BSicon "exBHF"
21 Linköping C
Unknown BSicon "uABZgl" Unknown BSicon "xmKRZo" Urban transverse track
Unknown BSicon "exBHF"
19 Råberga
Unknown BSicon "exBHF"
15 Metsjö
Unknown BSicon "exBHF"
13 Vårdsberg
Unknown BSicon "exBHF"
12 Ekbacken
Unknown BSicon "exBHF"
11 Hasselbacken
Unknown BSicon "exBHF"
8 Askeby
Unknown BSicon "exBHF"
6 Greby
Unknown BSicon "exBHF"
3 Ringås
Unused transverse waterway Unknown BSicon "uexBHFq" Unknown BSicon "uexABZqr"
0 Ringstorp

Anslutande smalspårsbanor

[redigera | redigera wikitext]

Det fanns ytterligare ett par smalspåriga bibanor: Från Bränninge nordväst om Linköping utgick banan till Skänninge och Väderstad (Väderstad-Skänninge-Bränninge Järnväg). Fornåsa och Klockrike var utgångspunkter för grenar till Motala respektive Borensberg. Från Linköping drogs banan vidare österut till Ringstorp.

Sträckan Fågelsta - Vadstena - Ödeshög

[redigera | redigera wikitext]

Sträckan Fågelsta – Vadstena är den äldsta (1874) av MÖJ:s delar och tillkom under namnet Wadstena-Fogelsta Järnväg. Denna del förlängdes 1888 från Vadstena till Ödeshög. Under banans tillkomsthistoria har sträckan och bolaget bakom Fågelsta – Vadstena – Ödeshög också hetat Fågelsta-Vadstena-Ödeshögs Järnväg (FVÖJ). Till MÖJ hörde från början bara Fågelsta – Linköping, men 1919 övertog detta bolag alltså även Fågelsta – Vadstena – Ödeshög. 1934 övertog man också banan Väderstad – Skänninge – Bränninge.[1]

Sträckan Klockrike - Borensberg

[redigera | redigera wikitext]

Borensberg fick järnvägsförbindelse genom den 21 december 1907 färdigställda sträckan Klockrike–Borensberg som ingick i Mellersta Östergötlands Järnvägar (MÖJ). Den smalspåriga järnvägen var 7,75 km lång och kostade MÖJ en kvarts miljon kronor att anlägga. Järnvägssträckan blev något av en sensation den 15 mars 1908 då trafiken på sträckan var pionjärbana för den nya tidens växelströmsdrift. Elektriciteten producerades i Näs kraftstation vid Motala ström. Eldrift användes endast på ytterligare en järnvägssträcka i Sverige på den tiden, på Djursholmsbanan i Stockholm som drevs med likström.

Linjen hade en största tillåtna hastighet om 35 km/h, strax under linjen Fornåsa–Motala om 40 km/h, vilket var högsta hastighet på MÖJ.

För persontrafiken användes den av Asea tillverkade elmotorvagnen MÖJ 1, som i folkmun kallades Ankan på grund av sin vaggande gång. Ankan är bevarad och finns på Östergötlands Järnvägsmuseum på Vallaområdet i Linköping.[3] I 32 år, 1914–1946, kördes Ankan av lokförare Gustaf Salomon Gustafsson. Gustafssons hela yrkesliv var förlagt till järnvägen. Han började arbeta 1900 vid lokverkstaden i Linköping och var även eldare under några år. 1914 flyttade han till Borensberg för att ta över som lokförare på linjen Klockrike–Borensberg. Historierna om Ankan och dess lokförare ”Ankjösse” som Gustaf Gustafsson kallades är många. Vid Gustafssons pensionering 1946 inställdes även Ankans turer och ersattes av dieseldriven rälsbuss.

1 november 1962 upphörde trafiken på linjen Klockrike–Borensberg. Rivningen av järnvägsspåret Klockrike–Borensberg, Fågelsta–Linköping och Fornåsa–Holmsbruk (Motala) skedde under åren 1963–1964.

  1. ^ [a b c] Johansson, Sverker; Fahlgren, Carl Johan (1981). Från Wadstena till Vadstena. Vadstena: Västra Östergötlans Järnvägsförening 
  2. ^ Lange, Thomas (2005). Museibanor och veterantåg. Stockholm: Museibanornas Riksorganisation, Järnvägshistoriska Riksförbundet. ISBN 91-85305-06-5 
  3. ^ ”Järnvägarnas Museiförening”. Arkiverad från originalet den 3 januari 2014. https://web.archive.org/web/20140103224049/http://jvgmf.se/. Läst 7 februari 2015. 

Vidare läsning

[redigera | redigera wikitext]
  • Betänkande rörande ifrågasatt sammanslagning af Norra Östergötlands, Norrköping-Söderköping-Vikbolandets, Norsholm-Västervik-Hultsfreds, Mellersta Östergötlands och Fogelsta-Vadstena-Ödeshögs järnvägar, upprättadt för detta ändamål utsedda : kommitterade. Stockholm. 1912. Libris 2560965 
  • Hagström, Karl (1922). Mellersta Östergötlands järnvägsaktiebolags järnvägstrafik 25 år den 1 december 1922. Historik. Linköping: Linköpings litogr. a.-b. Libris 1474369 
  • Johansson, Sverker; Fahlgren Carl Johan (1981). Från Wadstena till Vadstena : en berättelse i ord och bild om smalspår på östgötaslätten. VÖJF-skrift, 0280-8404 ; 2. Vadstena: Västra Östergötlands järnvägsfören. (VÖJF). Libris 261504 
  • Lindman, Gösta Johan Engelbrecht (1915). Elektrifieringen af mellersta Östergötlands järnvägar. : Nya Förenade Elektriska a.-b. Stockholm. Stockholm. Libris 2779058 
  • Norra Östergötlands järnvägar och Mellersta Östergötlands järnvägar under åren 1924-1944. Norrköping: [Järnvägsförvaltn]. 1944. Libris 1402602 
  • Svensson, Jan-Olov (1988). Slutet på en smalspårig epok : järnvägen Vadstena-Ödeshög under SJ-tiden 1950-58. VÖJF-skrift, 0280-8404 ; 4. Vadstena: Västra Östergötlands järnvägsfören. (VÖJF). Libris 825611 

Externa länkar

[redigera | redigera wikitext]