Meredith Belbin

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Raymond Meredith Belbin, född 1926, är en brittisk forskare inom ledarskapsområdet, mest känd för sin forskning kring hur teamarbete i ledningsgrupper. Belbin är gästprofessor vid Henley Management College i Storbritannien

Belbins forskning[redigera | redigera wikitext]

Belbin kom 1981 ut med boken Management Teams, där han redovisar resultaten från forskning på hur medlemmar av ett team interagerar under artificiella affärsspel. Ett huvudresultat är att medlemmarna i ett framgångsrikt team tillsammans täcker upp nio olika roller (i ursprungliga forskningresultaten skapades åtta roller, men i boken Teamroller i praktiken läggs även specialistrollen till som en nionde roll).

Plant[redigera | redigera wikitext]

Individualistisk, kreativ och oortodox. Ofta sammankopplad med rena geni-egenskaper. Bortser ibland från praktiska detaljer.

Implementer[redigera | redigera wikitext]

Konservativ, organisatorisk och disciplinerad. Kan vara oflexibel. Agerar ofta som teamets praktiske tänkare, med förmågan att skapa processer och metoder för att nå målen.

Coordinator[redigera | redigera wikitext]

Lugn, självsäker och målstyrd. Uppvisar sällan hög kreativitet eller intelligens. Säkerställer att teamets alla medlemmar medverkar genom att fördomsfritt ta hänsyn till allas åsikter.

Shaper[redigera | redigera wikitext]

Dynamisk, överspänd, utmanande och målinriktad. Kan vara provocerande och otålig. Driver teamet till att konfrontera problem.

Resource Investigator[redigera | redigera wikitext]

Entusiastisk, nyfiken och kommunikativ. Tappar gärna intresset efter den inledande entusiasmen. Bidrar starkt positivt till teamets resultat genom sin förmåga att nätverka och utforska möjligheter utanför teamet.

Monitor Evaluator[redigera | redigera wikitext]

Strategisk, diskret och förnuftig. Ofta låg förmåga att motivera andra. Samlar in och utvärderar samtliga möjligheter i en problemställning.

Team Worker[redigera | redigera wikitext]

Social, känslig och mild. Kan vara obeslutsam. Fokuserar på teamets personliga relationer, och jobbar för att upprätthålla bra samarbetsklimat.

Completer[redigera | redigera wikitext]

Metodisk, samvetsgrann och perfektionistisk. Oroar sig för småsaker. Säkerställer kvalitet i teamets arbete genom sin fokus på detaljer.

Specialist[redigera | redigera wikitext]

Den nionde teamrollen som skapades för att beskriva den roll en tillfälligt inhyrd specialist får i teamet.

Källor[redigera | redigera wikitext]