Merneptahstelen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Merneptahstelen vid ett museum i Kairo.

Merneptahstelen är stele som restes cirka 1208 f.Kr. av Merenptah (även Merneptah), farao i Egypten från 1213 till 1203 f.Kr.

Denna sten i svart granit restes till minne av en militär seger över Libyen, men dess två sista rader innehåller noteringar om en tidigare militär operation i Kanaan. I inskriptionen omnämns Israels folk för första gången i egyptiska källor. Att folk här anges i pluralform anses tyda på att Israel vid denna tidpunkt ännu inte var ett kungarike utan en mer löst sammanhållen statsbildning. Inskriptionen antyder även att det rådde svår hungersnöd i Israel vid denna tidsperiod. En sådan hungersnöd nämns också i Ruts bok. Stenen är 318 cm hög och 163 cm bred. De så kallade "tolkningen" att namnet "khabiru" är "israels barn" är ett önsketänkande bland religiösa och saknar vetenskaplig grund.

Merneptahstelen upptäcktes 1896 av William Flinders Petrie.