Modul:Ikon

Från Wikipedia

Dokumentation [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


Användning[redigera wikitext]

Denna modul visar en ikon beroende på vilket argument som används. Den implementerar {{Ikon}}.

Från wikitext[redigera wikitext]

Från wikitext så används denna modul via {{Ikon}}. Se dokumentationssida.

Från Lua[redigera wikitext]

För att använda denna modul från en annan modul så ladda in:

local mIkon = require('Modul:Ikon')

Sedan kan du göra ikonerna med funktionen _main.

mIkon._main(args)

Data[redigera wikitext]

Ikonerna finns lagrade i datamodulen. Se instruktionerna för där för hur man lägger till och tar bort ikoner.

local data = mw.loadData('Modul:Ikon/data')

local p = {}

function p._main(args)
	local code = args.class or args[1]
	local iconData
	if code then
		code = code:match('^%s*(.-)%s*$'):lower()
		iconData = data[code]
	end
	if not iconData then
		iconData = data._DEFAULT
	end
	return string.format(
		'[[Fil:%s%s|%s|link=]]',
		iconData.image,
		iconData.tooltip and '|' .. iconData.tooltip or '',
		args.size or '16x16px'
	)
end

function p.main(frame)
	local args = {}
	for k, v in pairs(frame:getParent().args) do
		args[k] = v
	end
	return p._main(args)
end

return p