Modul:Sportperson WD

Från Wikipedia

Dokumentation [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


Detta är en modul för att visa information om idrottare (för närvarande främst använd för volleybollspelare ), som spelposition och under vilken tid de spelat för olika klubbar och landslag. Modulen hämtar datauppgifter från Wikidata och lägger in det i Mall:Faktamall. Modulen används av Mall:Sportperson WD. För tips om användning se där. Nedan är dokumentation om själva modulen.

Funktioner[redigera wikitext]

Modulen anropas genom att lägga in {{#Invoke:Sportperson WD | person}} i artikeln (eller som nämnt ovan genom att använda mallen Sportperson WD). Den tar följande argument:

 • id: "Q-ID" för en person (t.ex. Q22338719 för Isabelle Haak (Q22338719), Isabelle Haak). I normalfallet behöver detta inte anges då funktionen använder det wikidataobjekt som är länkar till artikeln.
 • lastchecked: Datum på formatet ÅÅÅÅMMDD. Denna används för att skriva när uppgifterna i Wikidata senast kontrollerades av en användare på den lokala wikipedian.
 • showgames: ja/nej. Om ja visas informationen på samma sätt som för t.ex. Mall:Infobox fotbollsspelare, d.v.s. med årtal till vänster och spelade matcher och gjorda mål till höger. Annars visas lagets till vänster och årtal till höger.

Beskrivning[redigera wikitext]

Modulen består av följande delar:

 • Personlig data (bild (P18), födelsedatum (P569), födelseplats (P19) och spelarposition (P413)). Uppgifterna hämtas från motsvarande uppgifter i Wikidata.
 • Uppgifter om klubbar som personen spelat för. Detta omfattar dels:
  • Klubbarna personen har spelat för med start och slutår. Uppgifterna hämtas från motsvarande uppgifter i Wikidata (medlem i idrottslag (P54)), med årtalen som bestämning.
  • Resultat för klubbarna som personen har spelat för (placering, typ av tävling och tid för tävlingsupplagan). Uppgifter från dess hämtas från uppgiften deltog i (P1344) från Wikidata. Koden läser av klubbens placering i tävlingen antingen direkt från posten eller genom att hitta spelaren lag från tävlingens deltagande lag (P1923). Den läser av tiden för tävlingen genom att läsa av uppgifter från tävlingens wikidata-objekt, antingen direkt genom (startdatum (P580) eller slutdatum (P582)) eller indirekt genom att först läsa tidsperiod (P2348) och sedan läsa motsvarande uppgifter därifrån. Om relevanta uppgifter inte finns anpassas visningen så att infoboxen blir så lättläst som möjligt.
 • Uppgifter om landslag som personen spelat för fylls i på samma sätt. Dessa fungerar på samma sätt som för klubbarna, med enda skillnaden är att de är landslag. Ett lag räknas som landslag om deras instans av (P31) är landslag (Q1194951). Klubblag har istället instans av (P31) som är antingen idrottsförening (Q847017), idrottslag (Q12973014) eller volleybollklubb (Q108395614) eller är instans av något som i sin tur är instans av någon av de tre listade typerna.
 • Uppgifter om lag (klubblag eller landslag) som personen tränat. Detta fungerar på samma sätt som klubblag eller landslag som personen spelat för, men tas istället från tränare för idrottslag (P6087).
 • Individuella utmärkelser (utmärkelse (P166)). Uppgifterna hämtas från motsvarande uppgifter i Wikidata.

För alla delar gäller att de bara visas i infoboxen om det finns några inlagda uppgifter (t.ex. visas inte individuella utmärkelser om det inte finns några inlagda).

Felsökning[redigera wikitext]

Modulen försöker visa ett meddelande direkt i sidan om information saknas på wikidata som gör att den inte kan visa informationen på det sätt som det är tänkt. Vanligen kan fel åtgärdas genom att lägga in rätt uppgifter i wikidata. Om du får ett meddelande som börjar Luafel i Modul:Sportklubb_WD skriv gärna ett meddelande på modulens diskussionssida.

Exempel på fel och åtgärder:

 • Tävling sorteras fel (i början istället för längre ner i tabellen) - Tävlingar sorteras i första hand på när de avslutats och i andra hand efter när de börjat. Om det inte finns någon datum hamnar de först. Gå till den aktuella tävlingen i wikidata och lägg in startdatum (P580) eller slutdatum (P582) (eller tidsperiod (P2348), men då måste den i sin tur ha startdatum (P580) och/eller slutdatum (P582)).
 • "Tävling ej satt" - Detta felet beror på att det aktuella tävlingstillfället saknar en sportsäsong av serie eller tävling (P3450). Ett mycket vanligt exempel på detta är att någon är satt som att den har deltagit i ett olympiskt spel (hela arrangemanget, t.ex. Olympiska sommarspelen 1972 (Q8438)) istället för den enskilda tävlingen vid det olympiska spelet, t.ex. Herrarnas turnering i volleyboll vid olympiska sommarspelen 1972 (Q1005689).
 • Tävlingsresultat visas inte. För att ett tävlingsresultat där personen deltagit som del av ett lag (angett med bestämningen medlem i idrottslag (P54)) ska visas måste det också vara inlagt att personen varit medlem i laget. Du behöver alltså lägga in medlem i idrottslag (P54) som uttalande direkt för personen.
 • Resultat med en klubb eller ett landslag hamnar inte under de rubrikerna. Detta felet beror på att resultatet inte är inlagt med bestämningen medlem i idrottslag (P54). Det är alltså inte i Wikidata angivet i vilket lag personen spelade. I detta fallet antar modulen att detta beror på att det är för att tävlingen var en individuell tävling (a la. 100 meter i friidrott eller singel i bordtennis) och då hamnar resultat överst.
p = {}

local wd = require( 'Modul:Referenshantering' )
local sd = require( 'Modul:Sportdata')

p.iRefcounter=0
txtLabelandWikilinkMissing='Etikett och wikilänk saknas'
txtPlayedGamesScoreGoalsShort='SM (GM)'
txtPlayedGamesScoreGoals='Spelade matcher/Gjorda mål'
txtToAdd="för att lägga till"
txtClickHere="Klicka här"
txtReserveLabel="reservlag"

p.person = function(frame)
	-- Shows information about an athlete
	--
	-- In order to make sure that the information is shown correctly in the infobox a counter is used
	-- If adding functionaly, increase the counter before the information rather than after, otherwise information might not be shown
	
  -- Get correct entityid, directly from page or if set by parameter 'id' (usually for testing purposes)
	local entityid
	if (frame.args['id']) then
		entityid=frame.args['id']
		else
		entityid=mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
	end
	
	-- Only show infobox if an entity is set
	if not (entityid==nil) then
		frame['id']=entityid
		local txtTitle=getLabelByEntity( entityid )
		if (frame.args['txtWidth_px']) then
			txtWidth_px=frame.args['txtWidth_px']
		end
	  myArgs={titel=txtTitle}
	  myArgs[txtBodyStyle]="width:"..txtWidth_px
	  myArgs[txtLabelStyle]="width:" .. iLabelWidth
	  myArgs[txtDataStyle]="width:" .. iDataWidth

		--Initiate counter, used for keeping track of the element numbers used to fill the infobox (header1, header2 etc.)
	  iCounter=0
	  
	  --Fill in general personal data (image, birth & death) - relevant for any person, no matter if they have anything to do with sports or not
		myArgs,iCounter=tblGeneralPersonalData(frame,myArgs,iCounter,entityid)
		myArgs,iCounter=tblSportPersonalData(frame,myArgs,iCounter,entityid)


		bHasResults,txtIndividualresults=individualresults(frame,entityid)
		if (bHasResults) then
			iCounter=iCounter+1
		  myArgs[txtHeader .. iCounter]=txtCompetitionResultHeader
		  myArgs[txtHeader .. iCounter .. txtStyle]=txtStyleLevel2
			iCounter=iCounter+1
		  myArgs[txtContent .. iCounter]=txtIndividualresults
			end

	  --get teams information for whether the person has been a member of a team
	  tblClubTeam,tblNationalTeam=tblTeam(frame,entityid,'P54')
	  --get coaching information if the person has been a coach of a team (club or national)
	  tblClubTeamCoach,tblNationalTeamCoach=tblTeam(frame,entityid,'P6087')

--			iCounter=iCounter+1
--		  myArgs[txtContent .. iCounter]=tprint(tblClubTeam)


	  --show team information if the person has been a member of a team
	  if next(tblClubTeam) then
			iCounter=iCounter+1
		  myArgs[txtHeader .. iCounter]=txtClubTeamHeader
			if (frame.args['showgames']==txtYes) then
				txtShowGames='<table width="100%" style="text-align:left;"><tr><th width="26%">' .. txtSeasonHeader .. '</th><th width="55%">' .. txtClubTeamHeader .. '</th><th width="19%" style="text-align:right;">' .. frame:expandTemplate{title='Tooltip',args={txtPlayedGamesScoreGoalsShort,txtPlayedGamesScoreGoals}} .. '</th></tr>'
	  		iCounter=iCounter+1
				for key, value in pairs( tblClubTeam ) do
		  		txtNameClub=value.txtName
		  		if (txtNameClub:sub(1,8)=='(saknas)') then
		  			qId=txtNameClub:sub( 13,-4)
		  			txtNameClub='(saknas)' .. frame:extensionTag("ref", txtLabelandWikilinkMissing .. ", [https://www.wikidata.org/wiki/" .. qId .. " " .. txtClickHere .. "] " .. txtToAdd) 
		  			end
			  	txtShowGames=txtShowGames..'<tr><td>'.. txtYears(value.yearfrom,value.yearto) .. '</td><td>' .. txtNameClub .. txtUnpackReference(frame,value.hasref,value.ref) .. value.edit.. '</td><td style="text-align:right;">'
			  	if (value.games) then
			  		txtShowGames=txtShowGames..value.games
			  	end
		  		if (value.goals) then
		  			txtShowGames=txtShowGames..' (' .. value.goals .. ')'
		  		end
		  		txtShowGames=txtShowGames..'</td></tr>'
				end
		  	txtShowGames=txtShowGames..'</table>'
				myArgs[txtContent .. iCounter]=txtShowGames
				else
					-- Only show each sport if (1) there is more than one sport (2) the argument is set that sports should be shown
					bShowEachSport=(not allsame(tblClubTeam,'iSport')) and (frame.args[txtMultipleSports]==txtYes)
					iOldSport=0
					for key, value in pairs( tblClubTeam ) do
		  		txtNameClub=value.txtName
		  		if (txtNameClub:sub(1,8)=='(saknas)') then
		  			qId=txtNameClub:sub( 13,-4)
		  			txtNameClub='(saknas)' .. frame:extensionTag("ref", txtLabelandWikilinkMissing .. ", [https://www.wikidata.org/wiki/" .. qId .. " " .. txtClickHere .. "] " .. txtToAdd) 
			  		end
	  			if (bShowEachSport) then
	  				if (not (value.iSport==iOldSport)) then
	  					iCounter=iCounter+1
			  			myArgs[txtHeader .. iCounter]=firstToUpper(getLabelByEntity(value.iSport)) -- [txtMultipleSports] .. '::' .. txtYes
						  myArgs[txtHeader .. iCounter .. txtStyle]='background:#cce0f9;' --#b0c4de;
			  			iOldSport=value.iSport
			  			end
						end
		  		iCounter=iCounter+1
			  	myArgs[txtLabel .. iCounter]=txtNameClub
				  myArgs[txtContent .. iCounter]=txtYears(value.yearfrom,value.yearto) .. ' ' .. txtUnpackReference(frame,value.hasref,value.ref).. value.edit
			  	end
		  	end
			bHasResults,txtTeamresults=teamresults(frame,entityid)
			if (bHasResults) then
				iCounter=iCounter+1
			  myArgs[txtHeader .. iCounter]=txtClubTeamResultHeader
			  myArgs[txtHeader .. iCounter .. txtStyle]=txtStyleLevel2
				iCounter=iCounter+1
			  myArgs[txtContent .. iCounter]=txtTeamresults
				end
		  end
	  --show national teams information if the person has been a member of a national team
	  if next(tblNationalTeam) then
			iCounter=iCounter+1
		  myArgs[txtHeader .. iCounter]=txtNationalTeamHeader
			if (frame.args['showgames']==txtYes) then
				txtShowGames='<table width="100%" style="text-align:left;"><tr><th width="26%">' .. txtSeasonHeader .. '</th><th width="55%">' .. txtNationalTeamHeader .. '</th><th width="19%" style="text-align:right;">' .. frame:expandTemplate{title='Tooltip',args={txtPlayedGamesScoreGoalsShort,txtPlayedGamesScoreGoals}} .. '</th></tr>'
	  		iCounter=iCounter+1
				for key, value in pairs( tblNationalTeam ) do
			  	txtShowGames=txtShowGames..'<tr><td>'.. txtYears(value.yearfrom,value.yearto) .. '</td><td>' .. value.txtNationalTeam .. txtUnpackReference(frame,value.hasref,value.ref) .. value.edit.. '</td><td style="text-align:right;">'
			  	if (value.appearances) then
			  		txtShowGames=txtShowGames..value.appearances
			  		else 
			  			if (value.games) then
				  		txtShowGames=txtShowGames..value.games
				  		end
						end
		  		if (value.goals) then
		  			txtShowGames=txtShowGames..' (' .. value.goals .. ')'
		  		end
		  		txtShowGames=txtShowGames..'</td></tr>'
				end
		  	txtShowGames=txtShowGames..'</table>'
				myArgs[txtContent .. iCounter]=txtShowGames
				else

		  local key,value
	  	for key, value in pairs( tblNationalTeam ) do
	  		iCounter=iCounter+1
			  myArgs[txtLabel .. iCounter]=value.txtNationalTeam
			  txtTmp=txtYears(value.yearfrom,value.yearto)
			  if (value.appearances~=nil) then
			  	if (value.appearances == '1') then
			  		txtTmp = txtTmp .. ' (' .. value.appearances .. ' ' .. txtAppearance .. ')' .. ' ' 
			  	else
			  		txtTmp = txtTmp .. ' (' .. value.appearances .. ' ' .. txtAppearances .. ')' .. ' ' 			  		
			  	end
			  end
			  myArgs[txtContent .. iCounter]=txtTmp .. txtUnpackReference(frame,value.hasref,value.ref) .. value.edit
			  end
			end
			bHasResults,txtNationalTeamresults=nationalteamresults(frame,entityid)
			if (bHasResults) then
				iCounter=iCounter+1
			  myArgs[txtHeader .. iCounter]=txtNationalTeamResultHeader;
			  myArgs[txtHeader .. iCounter .. txtStyle]=txtStyleLevel2;
				iCounter=iCounter+1
			  myArgs[txtContent .. iCounter]=txtNationalTeamresults
				end
	  end

	  if next(tblClubTeamCoach) then
			iCounter=iCounter+1
		  myArgs[txtHeader .. iCounter]=txtCoachHeader;
			if (frame.args['showgames']==txtYes) then
				txtShowGames='<table width="100%" style="text-align:left;"><tr><th width="26%">' .. txtSeasonHeader .. '</th><th width="55%">' .. txtClubTeamHeader .. '</th><th width="19%"></th></tr>'
	  		iCounter=iCounter+1
				for key, value in pairs( tblClubTeamCoach ) do
		  		txtNameClub=value.txtName
		  		if (txtNameClub:sub(1,8)=='(saknas)') then
		  			qId=txtNameClub:sub( 13,-4)
		  			txtNameClub='(saknas)' .. frame:extensionTag("ref", txtLabelandWikilinkMissing .. ", [https://www.wikidata.org/wiki/" .. qId .. " " .. txtClickHere .. "] " .. txtToAdd) 
		  		end
			  	txtShowGames=txtShowGames..'<tr><td>'.. txtYears(value.yearfrom,value.yearto) .. '</td><td>' .. txtNameClub .. txtUnpackReference(frame,value.hasref,value.ref) .. value.edit.. '</td><td style="text-align:right;">'
		  		txtShowGames=txtShowGames..'</td></tr>'
				end
		  	txtShowGames=txtShowGames..'</table>'
				myArgs[txtContent .. iCounter]=txtShowGames
				else
		  for key, value in pairs( tblClubTeamCoach ) do
	  		iCounter=iCounter+1
		  	myArgs[txtLabel .. iCounter]=value.txtName
			  myArgs[txtContent .. iCounter]=txtYears(value.yearfrom,value.yearto)  .. ' ' .. txtUnpackReference(frame,value.hasref,value.ref) .. value.edit
		  end
		  end
  		end
	  if next(tblNationalTeamCoach) then
  		iCounter=iCounter+1
		  myArgs[txtHeader .. iCounter]=txtNationalTeamCoachHeader;
		  	if (frame.args['showgames']==txtYes) then
				txtShowGames='<table width="100%" style="text-align:left;"><tr><th width="24%">' .. txtSeasonHeader .. '</th><th width="57%">' .. txtNationalTeamHeader .. '</th><th width="19%" style="text-align:right;">' .. frame:expandTemplate{title='Tooltip',args={txtPlayedGamesScoreGoalsShort,txtPlayedGamesScoreGoals}} .. '</th></tr>'
	  		iCounter=iCounter+1
				for key, value in pairs( tblNationalTeam ) do
			  	txtShowGames=txtShowGames..'<tr><td>'.. txtYears(value.yearfrom,value.yearto) .. '</td><td>' .. value.txtNationalTeam .. txtUnpackReference(frame,value.hasref,value.ref) .. value.edit.. '</td><td></td></tr>'
				end
		  	txtShowGames=txtShowGames..'</table>'
				myArgs[txtContent .. iCounter]=txtShowGames
				else

			  for key, value in pairs( tblNationalTeamCoach ) do
		  		iCounter=iCounter+1
			  	myArgs[txtLabel .. iCounter]=value.txtNationalTeam
				  myArgs[txtContent .. iCounter]=txtYears(value.yearfrom,value.yearto)  .. ' ' .. txtUnpackReference(frame,value.hasref,value.ref) .. value.edit
			  end
			  end
	  	end
		
	  if next(tblClubTeamCoach) or next(tblNationalTeamCoach) then
			bHasResults,txtCoachingresults=coachingresults(frame,entityid)
			if (bHasResults) then
				iCounter=iCounter+1
			  myArgs[txtHeader .. iCounter]=txtCoachingResultHeader;
			  myArgs[txtHeader .. iCounter .. txtStyle]=txtStyleLevel2;
				iCounter=iCounter+1
			  myArgs[txtContent .. iCounter]=txtCoachingresults
				end
			end

	  --show awards if the person has received any
	  tbl=awards(frame,entityid)
	  if next(tbl) then
			iCounter=iCounter+1
		  myArgs[txtHeader .. iCounter]=txtIndividualAwards;
		  txtLastAward=''
	  	for key, value in pairs( tbl) do
	  		if (value.awardedby==nil) then
					iCounter=iCounter+1
				  myArgs[txtContent .. iCounter]=value.award .. txtUnpackReference(frame,value.hasref,value.ref) .. value.edit
	  			else
		  		if (value.award~=txtLastAward) then
			  		iCounter=iCounter+1
					  myArgs[txtHeader .. iCounter]='[[' .. value.award .. ']] '
					  myArgs[txtHeader .. iCounter .. txtStyle]='background:#eaecf0' --txtStyleLevel2
					  txtLastAward=value.award
					  end
					iCounter=iCounter+1
				  myArgs[txtContent .. iCounter]=value.awardedby .. txtUnpackReference(frame,value.hasref,value.ref) .. value.edit
				  end
			  end
			end
	iDataItems=iCounter
	local txtLastChecked=frame.args['lastchecked']
	if ((not isempty(txtLastChecked)) and (#txtLastChecked==8)) then
		local yearLastChecked=tonumber(string.sub(txtLastChecked,1,4))
		local monthLastChecked=tonumber(string.sub(txtLastChecked,5,6))
		local dayLastChecked=tonumber(string.sub(txtLastChecked,7,8))
		local argsLastChecked={dayLastChecked,monthLastChecked,yearLastChecked}
		local argsUpdateAfter={yearLastChecked+3,monthLastChecked,dayLastChecked,"","[[" .. txtCategory .. ":" .. txtNotUpdatedCategory .. "]]"}
		--Empty row added for esthetic reasons, to separate the date from the rest of the infobox
		iCounter=iCounter+1
		myArgs[txtContent .. iCounter]=" &nbsp;"
		iCounter=iCounter+1
		--Write out the data, include a note about what is meant by the date
		myArgs[txtLabel .. iCounter]=txtLastCheckedLabel .. frame:extensionTag("ref", txtLastCheckedLabel_Clarification)
		myArgs[txtContent .. iCounter]=frame:expandTemplate{title=txtDMYtemplate,args=argsLastChecked} .. frame:expandTemplate{title=txtShowAftertemplate,args=argsUpdateAfter}
		end

		--Finish with link to wikidata entity with information about that you can edit there
	  myArgs['under']='<br>[https://www.wikidata.org/wiki/' .. entityid .. ' '.. txtEditComment .. ']'
	  if (iDataItems<2) then
	  	myArgs['under']=myArgs['under']..'[['..txtCategory .. ':' .. txtFewItems .. ']]'
	  	end
	  --Fill the infobox template
		tmp = frame:expandTemplate{ title = txtInfoboxTemplate , args =myArgs}
		return tmp
		else
		return '' --Return nothing if no connected wikidata entity
		end
	end

function tblGeneralPersonalData(frame,myArgs,iCounter,entityid)
		--Image
		img=mw.wikibase.getBestStatements(entityid, 'P18' )
		myArgs=addImage(entityid,'P18',img,myArgs)
	  myArgs[txtHeaderStyle] = txtStyleMain
	  

		claimNickName=mw.wikibase.getBestStatements(entityid, 'P1449' )
		bNoNick=true;
		txtNick=""
		for key, value in pairs( claimNickName ) do
			if (bNoNick) then
				bNoNick=false
				else
				txtNick=txtNick..','
				end
			txtNick=txtNick..mw.wikibase.formatValue(value.mainsnak) .. txtUnpackReference(frame,tblProcessAllRefsForItemWD(frame,value.references,entityid,'P1449'))
		end
	  if (bNoNick==false) then
		  iCounter=iCounter+1
		  myArgs[txtLabel .. iCounter]=txtNickNameLabel
	  	myArgs[txtContent .. iCounter]=txtNick
	  	end
		--Birth date
		claimBirthDate=mw.wikibase.getBestStatements(entityid, 'P569' )
		--Death date
		claimDeathDate=mw.wikibase.getBestStatements(entityid, 'P570' )
		--Only show if set 
		bHasBirthDate=next(claimBirthDate)
		bDead=next(claimDeathDate)
		--Only show birth date if set 
		if bHasBirthDate then
	  	iCounter=iCounter+1
			txtBirthData = read(claimBirthDate[1],'time')
			txtBirthYear = tonumber(string.sub(txtBirthData,2,5))
			txtBirthMonth = tonumber(string.sub(txtBirthData,7,8))
			txtBirthDay = tonumber(string.sub(txtBirthData,10,11))
		  myArgs[txtLabel .. iCounter]=txtBirthDateLabel
		  if (bDead) then 
			  myArgs[txtContent .. iCounter]=txtDate(txtBirthYear,txtBirthMonth,txtBirthDay) .. txtUnpackReference(frame,tblProcessAllRefsForItemWD(frame,claimBirthDate[1].references,entityid,'P569')) .. txtEditPen(entityid,'P569')
		  	else
		  		if txtBirthDay>0 then -- använd bara mallen "Ålder" om födelsedatum är angivet med precision på dagnivå
			  		myArgs[txtContent .. iCounter]=frame:expandTemplate{ title = txtAgeTemplate, args = { txtBirthYear, txtBirthMonth, txtBirthDay }} .. txtUnpackReference(frame,tblProcessAllRefsForItemWD(frame,claimBirthDate[1].references,entityid,'P569')) .. txtEditPen(entityid,'P569')
			  	end
			  end
			end
	
		--Birth place
		entityBirthPlace=mw.wikibase.getBestStatements(entityid, 'P19' )
		--Only show if set 
	  if next(entityBirthPlace) then
		  idPlace=read(entityBirthPlace[1],'id')
			wdBirthCountry = readFirstStatement(idPlace,'P17')
			wdBirthPlace = txtWikilink(idPlace)
			if wdBirthCountry then 
				wdBirthPlace = wdBirthPlace .. ', ' .. '[[' .. wdBirthCountry .. ']]' .. txtUnpackReference(frame,tblProcessAllRefsForItemWD(frame,entityBirthPlace[1].references,entityid,'P19')) .. txtEditPen(entityid,'P19')
		  end
	  	iCounter=iCounter+1
		  myArgs[txtLabel .. iCounter]=txtBirthPlaceLabel
	  	myArgs[txtContent .. iCounter]=wdBirthPlace
	  	end

	  if (bDead) then 
			txtDeathData = read(claimDeathDate[1],'time')
	  	iCounter=iCounter+1
		  myArgs[txtLabel .. iCounter]=txtDeathDateLabel
			if (txtDeathData) then
				txtDeathYear = tonumber(string.sub(txtDeathData,2,5))
				txtDeathMonth = tonumber(string.sub(txtDeathData,7,8))
				txtDeathDay = tonumber(string.sub(txtDeathData,10,11))
			  if (bHasBirthDate) then
			  	if (txtDeathDay>0 and txtBirthDay>0) then --använd bara mallen "Död datum och ålder" om såväl födelsedatum som dödsdatum har precision på dagnivå
				  	myArgs[txtContent .. iCounter]=frame:expandTemplate{ title = txtAgeDeadTemplate, args = { txtDeathYear, txtDeathMonth, txtDeathDay,txtBirthYear, txtBirthMonth, txtBirthDay }} .. txtUnpackReference(frame,tblProcessAllRefsForItemWD(frame,claimDeathDate[1].references,entityid,'P570')) .. txtEditPen(entityid,'P570')
			    else
		  			myArgs[txtContent .. iCounter]=txtDate(txtDeathYear, txtDeathMonth, txtDeathDay) .. txtUnpackReference(frame,tblProcessAllRefsForItemWD(frame,claimDeathDate[1].references,entityid,'P570')) .. txtEditPen(entityid,'P570')
			  	end
				end
			  else
				txtDeathYear = 0
				txtDeathMonth = 0
				txtDeathDay = 0
			  myArgs[txtContent .. iCounter]=txtUnknown
				end
	  end

		--Death place
		entityDeathPlace=mw.wikibase.getBestStatements(entityid, 'P20' )
		--Only show if set 
	  if next(entityDeathPlace) then
		  idPlace=read(entityDeathPlace[1],'id')
			wdDeathCountry =readFirstStatement(idPlace,'P17')
			wdDeathPlace = txtWikilink(idPlace) 
			if wdDeathCountry then
				wdDeathPlace = wdDeathPlace .. ', ' .. '[[' .. wdDeathCountry .. ']]' .. txtUnpackReference(frame,tblProcessAllRefsForItemWD(frame,entityDeathPlace[1].references,entityid,'P20')) .. txtEditPen(entityid,'P20')
			end
	  	iCounter=iCounter+1
		  myArgs[txtLabel .. iCounter]=txtDeathPlaceLabel
	  	myArgs[txtContent .. iCounter]=wdDeathPlace
	  	end
	return myArgs,iCounter
end

function tblSportPersonalData(frame,myArgs,iCounter,entityid)
		--Player position
		wdPosition=mw.wikibase.getBestStatements(entityid, 'P413' )
		--Only show if set 
		local txtPosition
		if next(wdPosition) then
			iCounter=iCounter+1
		  myArgs[txtLabel .. iCounter]=txtPlayerPositionLabel;
		  txtPosition=mw.wikibase.getLabel(read(wdPosition[1],'id'))
		  myArgs[txtContent .. iCounter]=firstToUpper(txtPosition) .. txtUnpackReference(frame,tblProcessAllRefsForItemWD(frame,wdPosition[1].references,entityid,'P413')) .. txtEditPen(entityid,'P413');
		end

		--Height
		wdHeight=mw.wikibase.getBestStatements(entityid, 'P2048' )
		--Only show if set 
		if next(wdHeight) then
			fHeight = string.sub(read(wdHeight[1],'amount'),2,-1)
			txtUnitWithInsaneURL= read(wdHeight[1],'unit') 
			indexSlash = txtUnitWithInsaneURL:match'^.*()/' -- Find last slash
			idUnitentity=string.sub(txtUnitWithInsaneURL,indexSlash+1) -- Just read after the last slash
			-- The code can currently only handle centimeters (Q174728) and meters (Q11573)
			-- It will show the height in centimeters. If the height is stored in meters it will be converted to centimeters.
			bUnitok=false
			-- If unit is centimeter
			if (idUnitentity=="Q174728") then
				bUnitok=true
				end
			-- If unit is meter
			if (idUnitentity=="Q11573") then				
				fHeight = fHeight * 100
				bUnitok=true
			end
			-- If unit neither centimeter nor meter
			if (not bUnitok) then
				fHeight = txtCannotConvertToCM
				end
			iCounter=iCounter+1
		  myArgs[txtLabel .. iCounter]=txtHeightLabel
		  myArgs[txtContent .. iCounter]=fHeight .. ' cm' .. txtUnpackReference(frame,tblProcessAllRefsForItemWD(frame,wdHeight[1].references,entityid,'P2048')) .. txtEditPen(entityid,'P2048');
		end
	return myArgs,iCounter
end

--Fill tables with information about the teams (club & national) that the person has played with or coached
function tblTeam(frame,entityid,txtRole)
	local outTeam = {}
	local outNationalTeam = {}
  local claimClubs = mw.wikibase.getBestStatements(entityid, txtRole)
  local key, value
  --Loop through all teams (clubs,national,other)
  for key, value in pairs( claimClubs ) do
  	local idTeam = read(value,'id')
  	local tmp
  	bIsClub=isClub( idTeam,'P31' )
  	bIsNationalTeam=isNationalTeam( idTeam,'P31')
  	-- If a sports club or a national team
		if (bIsClub or bIsNationalTeam) then
			tmp=tblTeamInfo(frame,value,entityid,txtRole)
			tmp.iTeam=idTeam
			txtGenderSymbol=''
			if (txtRole=='P6087') then					-- Only check for different genders if coaching
				txtGenderSymbol = txtGender(idTeam)
			end			
			if value['qualifiers'] then
				if value['qualifiers']['P1350'] then
					tmp.games=string.sub(readQualifier(value.qualifiers.P1350[1],'amount'),2,-1)
				end
				if value['qualifiers']['P1351'] then
					tmp.goals=string.sub(readQualifier(value.qualifiers.P1351[1],'amount'),2,-1)
				end
			end
			if value['qualifiers'] then
				if value['qualifiers']['P641'] then
					tmp.iSport=readQualifier(value.qualifiers.P641[1],'id')
					end
			end
			if (tmp.iSport==nil) then
				local p641=mw.wikibase.getAllStatements(idTeam, 'P641' )
				tmp.iSport=read(p641[1],'id')
			end
		end

		if bIsClub then  
			tmp.txtName=txtTeamname(idTeam,tmp.yearfrom) .. txtGenderSymbol
			table.insert(outTeam, tmp)
		end
		if bIsNationalTeam then
			wdCountry = txtSportsCountry(idTeam)
			txtSitelink=mw.wikibase.getSitelink(idTeam)
			if not (txtSitelink) then
				txtSitelink=getLabelByEntity(idTeam)
				end
			-- Check if the national team has a set max age (i.e. if it is a junior team)
			-- If so there will be added an "(UXX)" after the nation, where XX is the max age
--			claimsAge = mw.wikibase.getBestStatements(idTeam, 'P4135' )
--			if next(claimsAge) then
--				wdAge = string.sub(read(claimsAge[1],'amount'),2,-1)
--				tmp.age=wdAge
--				tmp.nationalteam=frame:expandTemplate{ title = txtFlagIconTemplate , args={wdCountry}} .. ' [[' .. txtSitelink .. '|' .. wdCountry .. ' (U' .. wdAge .. ')]]' .. txtGenderSymbol
--				else
--				tmp.age=''
--				tmp.nationalteam=frame:expandTemplate{ title = txtFlagIconTemplate , args={wdCountry}} .. ' [[' .. txtSitelink .. '|' .. wdCountry .. ']]' .. txtGenderSymbol
--			end
			tmp=addNationalTeamwithAgeandReserve(tmp,txtGenderSymbol)
			if value['qualifiers'] then
				--Set number of appearances (if available) from P1129 (first priority) or P1350
				if value['qualifiers']['P1129'] then
					tmp.appearances=string.sub(readQualifier(value.qualifiers.P1129[1],'amount'),2,-1)
					else
					if value['qualifiers']['P1350'] then
						tmp.appearances=string.sub(readQualifier(value.qualifiers.P1350[1],'amount'),2,-1)
						else
						tmp.appearances=nil
						end
					end
				end
			table.insert(outNationalTeam, tmp)
			end
	  end

	  -- Sort after join date
	  outTeam=sortActivityLog(outTeam)
		if (frame.args[txtMultipleSports]==txtYes) then
			table.sort(outTeam, function(a, b) return 
				(compareUP(a.iSport,b.iSport))
				end)
	  end
	  table.sort(outNationalTeam, function(a, b) 
	  	return
	  	(a.age < b.age) or 
	  	(a.age == b.age and a.yearfrom < b.yearfrom) or 
	  	(a.age == b.age and a.yearfrom == b.yearfrom and a.yearto < b.yearto) 
	  	end)
	return outTeam,outNationalTeam
end

function coachingresults (frame,entityid)
	local txt='<table style="class: biography vcard" width="100%"><tr><th width="25px">'.. txtPositionHeader .. '</th><th>' .. txtTeamHeader .. '</th><th>' .. txtSeasonHeader .. '</th></tr>'
	local all=tblResults(frame,entityid,'both','P6087')
  table.sort(all, function(a, b) return 
		a.iCompetionRank < b.iCompetionRank or 
  	(a.iCompetionRank == b.iCompetionRank and a.txtLeague < b.txtLeague) or 
  	(a.iCompetionRank == b.iCompetionRank and a.txtLeague==b.txtLeague and a.txtDateFrom < b.txtDateFrom)
  end)

	txtCompetitionOld=''
	for i = 1,#all do
		if (all[i].txtLeague~=txtCompetitionOld) then
			txtGenderSymbol=txtGender(all[i].iLeague)

			txt=txt .. '<tr ' .. txtTeamHeaderStyle .. '><td colspan="3"><b>' .. all[i].txtLeague .. '</b>' .. 	txtGenderSymbol .. '</td></tr>'
			txtCompetitionOld=all[i].txtLeague
			end
		if (all[i].bNationalTeam) then
			txtTeam=all[i].txtNationalTeam
			else
			txtTeam=txtWikilink(all[i].iTeam)
			end
		txt=txt .. '<tr>' .. txtPosition(all[i].iPosition) .. '<td>' .. txtTeam .. '</td>'
		txtTmp=mw.wikibase.getSitelink(all[i].iSeason )
		if not (txtTmp) then
			txtTmp=all[i].txtSeason
			else
			txtTmp='[['..txtTmp .. '|' .. all[i].txtSeason .. ']] ' 
		end			
		txt=txt .. '<td>' .. txtTmp  .. txtUnpackReference(frame,all[i].hasref,all[i].ref) .. all[i].edit .. '</td>' .. '</tr>'
  end
	txt=txt .. '</table>'
	return #all>0,txt
end

--Fill table with information about awards won by the person
function awards(frame,entityid)
	local out = {}
  local claimAwards = mw.wikibase.getAllStatements(entityid, 'P166' )
  for key, value in pairs( claimAwards ) do
		local tmp={}
  	local idAward = read(value,'id')
		tmp.award=getLabelByEntity( idAward )
		tmp.awardedby ="-"
		if value['qualifiers'] then
			if value['qualifiers']['P585'] then
				tmp.awardedby =string.sub(readQualifier(value['qualifiers']['P585'][1],'time'),2,5)
				else
 				if value['qualifiers']['P1027'] then
					tmp.awardedby =txtWikilink(readQualifier(value['qualifiers']['P1027'][1],'id'))
					end
				end
		end
		tmp.hasref,tmp.ref=tblProcessAllRefsForItemWD(frame,value['references'],entityid,'P166')
		tmp.edit=txtEditPen(entityid,value.id)
		table.insert(out, tmp)
  	end
  table.sort(out, function(a, b) return a.awardedby < b.awardedby end)
	return out
end

function tblResults(frame,entityid,txtTypeofTeam,txtActivityType)
-- Function that shows sport results for entityid.
-- Arguments:
--  frame - the usual frame
--  entityid - the entityid for which to show the result
--  txtTypeofTeam - can be 'individual', 'team', 'nationalteam' or 'both'
--   'individual' - individual results rather than for a team/as a member of a team (individual can also be if the sports is played in pairs etc., i.e. as long as it is not a named team)
--   'team' - club of any type, anything that is not a national team
--   'nationalteam' - national team
--   'both' - show results for any type of team (national or not)
--  txtActivityType
--	  'P54' - looks for results for teams the person has played for 
--   'P6087' - looks for results for teams the person has managed

	local all={}

	--Find all statements for P1344 ("participant in") that has the correct txtActivityType
	local claimsCompetition
	if (txtActivityType=='none') then
	  claimsCompetition = mw.wikibase.getBestStatements(entityid, 'P1344') 
	  else
	  claimsCompetition = mw.wikibase.getBestStatements(entityid, 'P1344',txtActivityType) 
		end
  
  -- Loop through all statements that were found
  local key,value
  for key, value in pairs( claimsCompetition ) do
		--Check if has determination (if it needs to have one, which is the case for team sports)
		if txtActivityType=='none' or (value['qualifiers'] and value['qualifiers'][txtActivityType]) then -- has a determination like P54 "medlem i idrottslag" for players or P6087 "tränare för idrottslag" for coaches
			local tmp={}
			--read id for the season
			tmp.iSeason = read(value,'id')
			if (txtTypeofTeam=='individual') then
				local checkInTeam=false
				iTeamPlay=getPropertyId(value,'P54')
				if (iTeamPlay and (isClub(iTeamPlay,'P31') or isNationalTeam(iTeamPlay,'P31'))) then
					checkInTeam=true
					end
				iTeamManage=getPropertyId(value,'P6087')
				if (iTeamManage and (isClub(iTeamManage,'P31') or isNationalTeam(iTeamManage,'P31'))) then 
					checkInTeam=true
					end
				if (checkInTeam==false) then
					tmp.iPlayer=entityid
					tmp.txtTeam=""
					tmp=tblSeasonData(frame,tmp,value,tmp.iPlayer,true)
					
					if (not (tmp.iStatus==99)) then
						table.insert(all,tmp)
						end
					end
				else
				tmp.iTeam=getPropertyId(value,txtActivityType)
				tmp=tblSeasonData(frame,tmp,value,entityid)
				tmp.txtCountry = txtSportsCountry(tmp.iTeam)
				tmp.txtTeam=txtTeamname(tmp.iTeam,tmp.txtYearFrom)
				if (txtTypeofTeam=='club' and isClub(tmp.iTeam,'P31')) then
					table.insert(all,tmp)
					end
				if ((txtTypeofTeam=='nationalteam') and isNationalTeam(tmp.iTeam,'P31')) then
					tmp.txtNationalTeam='[[' .. getLabelByEntity( tmp.iTeam ) .. '|' .. tmp.txtCountry .. ']]'
					tmp=addNationalTeamwithAgeandReserve(tmp,'')
					table.insert(all,tmp)
					end
				if (txtTypeofTeam=='both') then
					tmp=tblSeasonData(frame,tmp,value,entityid)
					if isNationalTeam(tmp.iTeam,'P31') then
						tmp=addNationalTeamwithAgeandReserve(tmp,'')
						tmp.bNationalTeam=true
						else
						tmp.bNationalTeam=false
					end
					-- Add if is a sports result (tblSeasonData will set iStatus to 99 if it is not a sportsresult, as described in its documentation in module "sportdata")
					if (not (tmp.iStatus==99)) then
						table.insert(all,tmp)
						end
					end
				end
			end
	  end 
	return all
end

-- Fills in the country/state an athlete competes for.
-- A reasonably large number of regions compete in international competitons without
-- being independent states (such as England, Scotland, Wales, Northern Ireland, Puerto Rico etc.)
-- Wikidata has a special property (P1532, country for sport) to handle such cases
-- This function therefore first read from there and if nothing is found use P17 (country)
function txtSportsCountry(iTeam)
	txtSportcountry=readFirstStatement(iTeam,'P1532')
	if (txtSportcountry==nil) then
		txtSportcountry=readFirstStatement(iTeam,'P17')
	end
	return txtSportcountry
end

function individualresults (frame,entityid)
	-- get all teams the person has played with (according to P54)
	local all=tblResults(frame,entityid,'individual','none')
	--Sort them based on date
  table.sort(all, function(a, b) return 
  	(a.txtDateTo < b.txtDateTo) or
  	(a.txtDateTo == b.txtDateTo and a.txtDateFrom < b.txtDateFrom)
  end)
	--Start creaing a table
	local txt='<table style="class: biography vcard" width="100%"><tr><th width="20px">' .. txtPositionHeader .. '</th><th>' .. txtCompetitionHeader .. '</th><th width="100px">' .. txtSeasonHeader .. '</th></tr>'
	txtTeamOld=''
	for i = 1,#all do
		if (all[i].txtTeam~=txtTeamOld) then
			local txtTeam=all[i].txtTeam
			if (all[i].txtCountry) then
				txtTeam=frame:expandTemplate{ title = txtFlagIconTemplate , args={all[i].txtCountry,storlek='16px'}} .. ' ' .. txtTeam
				end
			txt=txt .. '<tr ' .. txtTeamHeaderStyle .. '><td colspan="3"><b>' .. txtTeam .. '</b></td></tr>'
			txtTeamOld=all[i].txtTeam
			end
		txt=txt .. "<tr>" .. txtPosition(all[i].iPosition)
		txtTmp=mw.wikibase.getSitelink(all[i].iSeason )
		if not (txtTmp) then
			txtTmp=all[i].txtSeason
			else
			txtTmp='[['..txtTmp .. '|' .. all[i].txtSeason .. ']] ' 
		end			
		txtSeasonTxt= txtTmp .. txtUnpackReference(frame,all[i].hasref,all[i].ref) .. all[i].edit
		if (all[i].iStatus==1) then
			txt=txt .. '<td>' .. all[i].txtLeague .. '</td>'
			txt=txt .. '<td>' .. txtSeasonTxt .. '</td>' 
			end
		if (all[i].iStatus==2) then
			txt=txt .. '<td colspan="2">' .. all[i].txtLeague .. txtSeasonTxt .. '</td>' 
			end
		if (all[i].iStatus==3) then
			txt=txt .. '<td colspan="2">' .. txtSeasonTxt .. '</td>' 
			end
		txt=txt .. '</tr>'
  end
	txt=txt .. '</table>'
	return #all>0,txt
end


function teamresults (frame,entityid)
	-- get all teams the person has played with (according to P54)
	local all=tblResults(frame,entityid,'club','P54')
	--Sort them based on date
  table.sort(all, function(a, b) return 
  	(a.txtDateTo < b.txtDateTo) or
  	(a.txtDateTo == b.txtDateTo and a.txtDateFrom < b.txtDateFrom) or
  	(a.txtDateTo == b.txtDateTo and a.txtDateFrom == b.txtDateFrom and a.iLeague < b.iLeague)
  end)
  -- The following piece of code loops through the results and checks it for cases where the player has played for more than one club the same season
  -- If so it moves results for the team it played for the last season first (that is the plan, so far the code is much simpler)
	for i = 2,#all-1 do
		-- Two results for the same season?
		if (all[i].txtSeason==all[i+1].txtSeason) then
			-- Different teams and the latter one is the same as the player played for the season before?
			if ((all[i-1].iTeam==all[i+1].iTeam) and not (all[i-1].txtSeason==all[i+1].txtSeason)) then
				-- Let them change place
				tmp=all[i];
				all[i]=all[i+1];
				all[i+1]=tmp;
				end
			end
		end

	--Start creaing a table
	local txt='<table style="class: biography vcard" width="100%"><tr><th width="20px">' .. txtPositionHeader .. '</th><th>' .. txtCompetitionHeader .. '</th><th width="100px">' .. txtSeasonHeader .. '</th></tr>'
	txtTeamOld=''
	for i = 1,#all do
		if (all[i].txtTeam~=txtTeamOld) then
			local txtTeam=all[i].txtTeam
			if (all[i].txtCountry) then
				txtTeam=frame:expandTemplate{ title = txtFlagIconTemplate , args={all[i].txtCountry,storlek='16px'}} .. ' ' .. txtTeam
				end
			txt=txt .. '<tr ' .. txtTeamHeaderStyle .. '><td colspan="3"><b>' .. txtTeam .. '</b></td></tr>'
			txtTeamOld=all[i].txtTeam
			end
		txt=txt .. "<tr>" .. txtPosition(all[i].iPosition)
		txtTmp=mw.wikibase.getSitelink(all[i].iSeason )
		if not (txtTmp) then
			txtTmp=all[i].txtSeason
			else
			txtTmp='[['..txtTmp .. '|' .. all[i].txtSeason .. ']] ' 
		end			
		txtSeasonTxt= txtTmp .. txtUnpackReference(frame,all[i].hasref,all[i].ref) .. all[i].edit
		if (all[i].iStatus==1) then
			txt=txt .. '<td>' .. all[i].txtLeague .. '</td>'
			txt=txt .. '<td>' .. txtSeasonTxt .. '</td>' 
			end
		if (all[i].iStatus==2) then
			txt=txt .. '<td colspan="2">' .. all[i].txtLeague .. txtSeasonTxt .. '</td>' 
			end
		if (all[i].iStatus==3) then
			txt=txt .. '<td colspan="2">' .. txtSeasonTxt .. '</td>' 
			end
		txt=txt .. '</tr>'
  end
	txt=txt .. '</table>'
	return #all>0,txt
end

function nationalteamresults (frame,entityid)
	local all=tblResults(frame,entityid,'nationalteam','P54')
  table.sort(all, function(a, b) return 
		a.iCompetionRank < b.iCompetionRank or 
  	(a.iCompetionRank == b.iCompetionRank and a.txtLeague < b.txtLeague) or 
  	(a.iCompetionRank == b.iCompetionRank and a.txtLeague==b.txtLeague and a.txtDateTo < b.txtDateTo) or 
  	(a.iCompetionRank == b.iCompetionRank and a.txtLeague==b.txtLeague and a.txtDateTo == b.txtDateTo and a.txtDateFrom < b.txtDateFrom) 
  	end)
	local txt='<table style="class: biography vcard" width="100%"><tr><th width="30px">' .. txtPositionHeader .. '</th><th>'..txtNationalTeamHeader..'</th><th>' .. txtSeasonHeader .. '</th></tr>'
	txtCompetitionOld=''
	for i = 1,#all do
		if (all[i].txtLeague~=txtCompetitionOld) then
			txt=txt .. '<tr ' .. txtTeamHeaderStyle .. '><td colspan="3"><b>' .. all[i].txtLeague .. '</b></td></tr>'
			txtCompetitionOld=all[i].txtLeague
			end
		txt=txt .. '<tr>' .. txtPosition(all[i].iPosition) .. '<td>' .. all[i].txtNationalTeam .. '</td>'
		txtTmp=mw.wikibase.getSitelink(all[i].iSeason )
		if not (txtTmp) then
			txtTmp=all[i].txtSeason
			else
			txtTmp='[['..txtTmp .. '|' .. all[i].txtSeason .. ']] ' 
		end			
		txt=txt .. '<td>'..txtTmp .. txtUnpackReference(frame,all[i].hasref,all[i].ref) .. all[i].edit .. '</td>' .. '</tr>'
  end
	txt=txt .. '</table>'
	return #all>0,txt
end

function txtGender(idTeam)
	-- Read property 'competition class'
	claimsCompetitionClass = mw.wikibase.getBestStatements(idTeam, 'P2094' )
	-- If had value ..
	if next(claimsCompetitionClass) then
		-- .. read the value
  	local idCompetitionClass = read(claimsCompetitionClass[1],'id')
  	-- for the competition class check what it is underclass to
		claimsGender = mw.wikibase.getBestStatements(idCompetitionClass, 'P279' ) -- Subclass
		-- loop through the claims to check if it is either women's or men's sport.
	  for key, value in pairs( claimsGender ) do
  		idGender = read(value,'id')
  		-- Is it women's sport?
			if (idGender=='Q920057') then
				return '[[' .. txtImage .. ':Venus symbol (heavy pink).svg]]'
				end
  		-- Is it men's sport?
			if (idGender=='Q35555522') then
				return '[[' .. txtImage .. ':Male symbol (heavy blue).svg]]'
			end
	  end
	end
	return ''		-- If nothing found return empty text (no symbol will be shown)
end

-- Fill in age group for (junior) national teams
function addNationalTeamwithAgeandReserve(tbl,txtGenderSymbol)
	claimsInstanceOf = mw.wikibase.getBestStatements(tbl.iTeam, 'P31' )
	bIsReserve=false
  for key, value in pairs( claimsInstanceOf ) do
		if (read(value,'id') == 'Q45053817') then bIsReserve=true end
	end

	tbl.txtCountry = txtSportsCountry(tbl.iTeam)
	txtSitelink=mw.wikibase.getSitelink(tbl.iTeam)
	if not (txtSitelink) then
		txtSitelink=getLabelByEntity(tbl.iTeam)
		end

	claimsAge = mw.wikibase.getBestStatements(tbl.iTeam, 'P4135' )
	--If P4135 (max age) set
	if next(claimsAge) then
		-- Read first value (should only have one value)
		tbl.age= string.sub(read(claimsAge[1],'amount'),2,-1)
		tbl.txtNationalTeam='[[' .. txtSitelink .. '|' .. tbl.txtCountry .. ' (U' .. tbl.age .. ')]]' .. txtGenderSymbol
--		tbl.txtNationalTeam='[[' .. getLabelByEntity( tbl.iTeam ) .. '|' .. tbl.txtCountry .. ' (U' .. wdAge .. ')]]' .. txtGenderSymbol
		else
		-- If no max age assume it is the senior national team
		tbl.age='9999'
		if (bIsReserve) then
			tbl.txtNationalTeam='[[' .. txtSitelink .. '|' .. tbl.txtCountry .. ' (' .. txtReserveLabel .. ')]]' .. txtGenderSymbol
			else
			tbl.txtNationalTeam='[[' .. txtSitelink .. '|' .. tbl.txtCountry .. ']]'.. txtGenderSymbol
			end
--		tbl.txtNationalTeam='[[' .. getLabelByEntity( tbl.iTeam ) .. '|' .. tbl.txtCountry .. ']]'.. txtGenderSymbol
	end
	return tbl
end

-- from: https://stackoverflow.com/questions/2421695/first-character-uppercase-lua
-- Works only for letters in the standard laatin alphabet
function firstToUpper(str)
	if (str) then
	  return (str:gsub("^%l", string.upper))
	  else
	  return ''
	  end
end

return p