Oxidationstal

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Oxidationstal (OT) är ett tal som tilldelas varje atom eller atomjon efter vissa regler. Talet kan vara positivt, negativt eller noll. Oxidationstal förkortas ofta som OT. OT anges i romerska siffror, och används inom kemi för att balansera formler. Det kan även användas för att undersöka om ett ämne oxideras eller reduceras i en redoxreaktion.

Varje atom i sin grundform har oxidationstalet 0 (noll). En jon har samma oxidationstal som laddning, till exempel har en natriumjon (Na+) oxidationstalet +1. En molekyl har laddningen 0 (noll), eftersom molekyler alltid är oladdade, men atomerna i molekylen kan ha olika oxidationstal. När väte (H) är i en förening har den oftast oxidationstalet +1, utom i hydrider där väte finns i form av hydridjoner (H-), väte har då oxidationstalet –1. När syre (O) är i en förening har den nästan alltid oxidationstalet −2. Enda undantaget är i peroxider, till exempel väteperoxid, där syre har oxidationstalet −1.

Kol kan ha oxidationstal från -4 (som i metan, CH4) till 4 (som i koldioxid, CO2).

Se även[redigera | redigera wikitext]