Pärlfiske

Från Wikipedia

Pärlfiske är fångst av flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) för att få tag på de pärlor som vissa musslor producerar. Musslans pärlor bildas då främmande partiklar följer med vattnet in i musslan då den andas och äter. Om musslan då inte kan göra sig av med partikeln så överlagras den med pärlemor från manteln i musslans skal. Pärlfisket höll på att utrota flodpärlmusslan och det förbjöds i Sverige 1994. Men fram till dess var verksamheten pågående, bland annat utanför Jokkmokk i Pärlforsens revir som låg under Domänverket, numer Sveaskog. Fisket efter flodpärlmussla torde ha varit en inkomstbringande bisyssla för många men bedrevs även i bolagsform.