PEFC

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) är ett system för certifiering av miljövänligt och resurshushållande skogsbruk. PEFC liknar de certifieringsregler som tagits fram av FSC, men är mer anpassat till det småskaliga privata skogsbruket (familjeskogsbruk). Bakom PEFC i Sverige står bland annat LRF och skogsägareföreningarna.

För att bli certifierad enligt PEFC skall en skogsägare låta upprätta en s.k. Grön Skogsbruksplan. Med den Gröna Skogsbruksplanen förbinder sig skogsägaren att avsätta minst 5% av sin produktiva skogsmark för naturvård. Den skog som avsätts för naturvård kan antingen klassas som Naturvård- Orört (NO) eller Naturvård- Skötsel (NS). Till kategorin NO räknas till exempel urskogsliknande skog, hällmarksskog och sumpskog, som har höga naturvärden och skall lämnas orört. Som NS avsätts främst hagmarksskog och lövskog där någon form av skötsel krävs för att bevara och utveckla områdets naturvärden. Till denna kategori räknas ofta även tätortsnära skog och skog som har betydelse för landskapsvård.

Även i produktionsskogen skall generella naturvårdshänsyn tas vid avverkning, som till exempel sparande av torrträd, högstubbar och lågor. I Götaland krävs även att på sikt minst 5% av skogsarealen på frisk och fuktig mark blir lövdominerad. Dessutom skall även fornminnen och kulturminnen aktas vid alla skogsbruksåtgärder. Utöver naturvårdshänsyn krävs att skogsägaren följer Skogsvårdslagen och bedriver ett uthålligt skogsbruk med återväxter, röjningar och annan skogsskötsel.

PEFC- certifieringen och de Gröna Skogsbruksplanerna har fått ett stort genomslag hos skogsägarna, inte minst genom att de som är certifierade får en premie när de säljer virke.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

http://pefc.se