Pelagial

Från Wikipedia
Havens ekosystem
Litoralzonen Kontinentmarginal
Intertidalzonen Pelagial
Neristiska zonen Sund
Kontinentalsockel Djuphavsberg
Kelp Hydrotermisk källa
Korallrev Demersala zonen
Agulhas bank Bentiska zonen
Diagram över pelagiska zoner.

Pelagial är den fria vattenmassan i ett havsområde, det vill säga den vattenmassa som inte hör till litoralzonen (strandzonen) eller den demersala zonen (bottenzonen). Pelagial kan även beteckna den del av en sjö som befinner sig över kompensationsnivån (nära ytan) och inte hör till litoralen.

Ordet "pelag" kommer från grekiskans πέλαγος (pélagos), "öppet hav".

Epipelagial avser den delen av den fria vattenmassan där tillräckligt mycket solljus når ner för att fotosyntes ska kunna ske. Omkring 90 procent av alla vattenlevande djur lever i denna zon.[förtydliga][källa behövs]

Se även[redigera | redigera wikitext]