Permiska språk

Från Wikipedia

Permiska språk är en språkgrupp inom de finsk-ugriska språken, som i sin tur tillhör de uraliska språken. Permiska språk omfattar språken udmurtiska och komi (ibland uppdelat i komi-syrjänska och komi-permjakiska), vilka talas i den nordöstra delen av europeiska Ryssland, bland annat i de autonoma republikerna Udmurtien och Komi. Udmurtiska och komi är relativt närbesläktade språk, men inte till den grad att de är inbördes förståeliga.[1]

Det uppskattas att de permiska språkens urspråk avskilde sig från övriga finsk-ugriska språk ungefär 2000 f.Kr. Detta språk, protopermiskan, genomgick stora förändringar som skilde det från det finskugriska urspråket. Den permiska enheten bröts i sin tur på 700- och 800-talen e.Kr., då förfäderna till våra dagars komer emigrerade norrut.[1] Liksom de flesta finsk-ugriska språk har de permiska språken agglutinerande språkstruktur.[2] De saknar dock vokalharmoni, som i övrigt har stor utbredning bland finsk-ugriska språk.[3] Inom ljudsystemet har de permiska språken förändrats betydligt från det antagna rekonstruerade protofinskugriska språket. I konsonantsystemet är den stora förändringen att tonande klusiler, som saknades i den rekonstruerade protofinskugriskan, utvecklades i protopermiskan. De nuvarande permiska språken har i stort sett bevarat samma uppsättning konsonantfonem i initial position som antas ha funnits i protopermiskan.[4]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b] Timothy Riese (1998). ”Permian”. i Daniel Abondolo. The Uralic Languages. London & New York: Routledge. sid. 254. ISBN 0-415-08198-X 
  2. ^ Timothy Riese (1998). ”Permian”. i Daniel Abondolo. The Uralic Languages. London & New York: Routledge. sid. 267. ISBN 0-415-08198-X 
  3. ^ Timothy Riese (1998). ”Permian”. i Daniel Abondolo. The Uralic Languages. London & New York: Routledge. sid. 266. ISBN 0-415-08198-X 
  4. ^ Timothy Riese (1998). ”Permian”. i Daniel Abondolo. The Uralic Languages. London & New York: Routledge. sid. 255-256. ISBN 0-415-08198-X