Hoppa till innehållet

Planckdensitet

Från Wikipedia

Planckdensitet, betecknat , är en densitetsenhet och en av de härledda Planckenheterna, ett måttenhetssystem som bygger på naturliga enheter. Planckdensitet definieras som:

där är gravitationskonstanten, Diracs konstant och ljusets hastighet i vakuum.

Dess värde är ungefär 5,15500 × 1096 kg/m3.