Plexus choroideus

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Plexus choroideus är en vävnad i tredje, fjärde och de laterala hjärnventriklarna som producerar cerebrospinalvätska. Strukturen byggs upp av ependymalceller sammanlänkade med Tight-Junctions, vilket ger upphov till den skyddande blod-hjärn-barriären (BBB). BBB utgör ett skydd för hjärnan mot potentiellt skadliga substanser i blodet, eftersom passiv passage över BBB endast sker för små oladdade hydrofoba molekyler. I BBB ingår ett system av astrocyter som utgör ett filter för blod som pressas genom blodhjärnbarriären (blodet filtreras och cerebrospinalvätska bildas)