Processorkärna

Från Wikipedia
En fyrkärnig processor från AMD

Processorkärnan är den innersta delen i en processor som utför databeräkningar.

Ursprungligen tillverkades endast processorer med en kärna. En enkelkärnig processor (engelska: single-core processor) kan endast hantera en instruktion åt gången.

Fram till och med år 2005 fanns det fler enkelkärniga processorer än flerkärniga processorer. En flerkärnig processor (engelska: multi-core processor) består av två eller flera kärnor. En flerkärnig processor kan beskrivas som en integrerad krets med två eller flera separata processorer (i denna mening kallade kärnor).

Antal kärnor Svenskt namn Engelskt namn Exempel
1 enkelkärnig single-core Intel Pentium III
2 dubbelkärnig dual-core Intel Core 2 Duo
3 trippelkärnig triple-core, tri-core AMD Phenom X3
4 fyrkärnig quad-core Intel Core 2 Quad
6 sexkärnig hexa-core, hex-core AMD Phenom II X6
8 åttakärnig octa-core AMD Bulldozer