Realränta

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Realränta, real avkastning, är den ränta som erhålls om inflationen räknas bort från den nominella räntan.

Nominell ränta är den ränta som exempelvis banken erbjuder. Den tar inte hänsyn till inflation eller annan påverkan och kan därmed inte användas för att ta fram korrekta mått på avkastningen.

Översikt[redigera | redigera wikitext]

Faktisk realränta, realränta ex post, är den extra köpkraft en långivare erhåller utöver det utlånade beloppets köpkraft. Den faktiska realränta beräknas som nominell ränta minus faktisk inflation.

Förväntad realränta, realränta ex ante, är den extra köpkraft en långivare förväntar sig erhålla utöver det utlånade beloppets köpkraft när lånet ingås. Den förväntade realräntan beräknas som nominell ränta minus förväntad inflation.

Beräkningar[redigera | redigera wikitext]

  • = Nominell ränta
  • = Realränta
  • = Inflation

Approximationen är bra vid låga värden, åtminstone upp till 8-10%.

Avdragsrätt för ränta[redigera | redigera wikitext]

Eftersom man i Sverige får dra av delar av sin räntekostnad kan man, för en investering tex ett husköp, räkna fram en ränta som tar hänsyn till detta. Under vissa perioder med hög inflation har då den faktiska realräntan kunnat bli negativ. Enkelt uttryckt kan den nominella räntan minskas med 30% eftersom kapitalvinstskatten för närvarande (2009) är 30%.

Se även[redigera | redigera wikitext]