Refvens grund

Saltängsbron och Refvens grund från Saltängsgatan

Refvens grund är ett område kring Motala ström i Norrköpings innerstad. Området sträcker sig från Strömparken ned till Saltängsbron. Populärt område för cityfisket i centrala Norrköping.

1800-talet fanns ett kallbadhus vid Refvens grund, det revs 1915.