Renshi

Från Wikipedia

Renshi (japanska: 錬士) är en japansk titel som är mest använda i budosammanhang. Renshi är den tredje titeln, och delas oftast inte ut förrän vid ungefär femte dan. Två högre titlar finns Hanshi och Kyoushi.

I Japan, när man pratar om en person med denna titeln, brukar man ofta affixera kampsporten: Judorenshi, Iaidorenshi et c. Det är också vanligt att man slår ihop titeln med en persons dan: renshi-5dan, renshi-6dan et c.