Repoussering

Från Wikipedia

Repoussering är en teknik för att åstadkomma reliefdekormetall, huvudsakligen guld, silver och koppar. Vid repoussering åstadkoms upphöjningar i metallen genom att man hamrar från baksidan mot ett mjukt underlag, till skillnad från ciselering, där man gör nedsänkningar i metallen genom att hamra från framsidan.

Animation