Restitution (juridik)

Från Wikipedia

Med termen restitution inom juridiken avses återställande av en sak.

Vanligtvis talar man om att en sak som har egenmäktigt rubbats, så som en form av handräckning eller verkställighet.

Återställande kan även avse skatter eller andra avgifter som har uttagits från en juridisk person med ett felaktigt belopp (ex för hög skatt).