SINPO (radio)

Från Wikipedia

SINPO är en kod för subjektiv rapportering av signalkvalitet vid radiomottagning. Koden är fastställd i Radioreglementet (RR) enligt definition av CCIR i Recommendation 251.

Här följer en översättning till svenska, baserad på den engelska versionen så som den återgivits i RR Appendix 15, version 1985.

Skala S I N P O
Signalstyrka Störningar från
andra stationer
Atmosfäriskt
brus
Störd
vågutbredning
Allmänt
omdöme

5 Utmärkt Inga Inget Signalstyrkan stabil Utmärkt
4 God Nästan inga Nästan inget En aning svaj Bra
3 Acceptabel Något Något Tydlig svaj Användbart
2 Dålig Mycket Mycket Kraftig svaj Dåligt
1 Nätt och jämnt
uppfattbar
Svåra Svårt Mycket djup svaj Oanvändbart

En signalrapport ska inledas med koden SINPO direkt följt av en 5-ställig grupp med kvalitetsiffrorna. Exempel: SINPO 34544

Se även[redigera | redigera wikitext]

  • RST (Radioamatörtrafik)
  • SINPFEMO (Telefoni- och fjärrskriftförbindelser)

Källor[redigera | redigera wikitext]