Samefonden

Från Wikipedia

Samefonden är en fond som har till ändamål att främja rennäring, samisk kultur och samiska organisationer.[1] Ur samefonden kan bidrag lämnas till bland annat inköp av mark för renskötsel och rennäringens rationalisering.[2] Fondens medel förvaltas av Kammarkollegiet.[3] Ärenden om bidrag prövas av Styrelsen för samefonden eller av Sametinget, beroende på vad bidraget ska användas till.[4] Ordförande i fonden är f.n. Helena Dådring. [5]

Källor[redigera | redigera wikitext]