Samtidighet

Från Wikipedia
För inom datavetenskap, se Samtidighet (datavetenskap).

Samtidighet är en egenskap hos olika händelser.

Enligt den speciella relativitetsteorin är samtidighet inte ett absolut förhållande mellan händelser. Vad som är samtidigt i ett inertialsystem S, kommer inte nödvändigtvis att vara samtidigt i ett inertialsystem som rör sig relativt S. För inertialsystem som rör sig i förhållande till varandra med hastigheter små jämfört med ljusets hastighet, är denna effekt liten och kan därför ignoreras vid praktiska tillämpningar, simultanitet kan då behandlas som ett absolut förhållande.