Sarkomer

Från Wikipedia
Version från den 28 juni 2015 kl. 00.13 av Andreas Rejbrand (Diskussion | Bidrag) (korrigerade felaktigt bruk av tecknet semikolon; se semikolon.info)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sarkomerer, sammandragande enhet i hjärt- och skelettmuskulatur som gör det möjligt för muskeln att dra ihop sig. Sarkomerer finns i myofibriller som i sin tur är paketerade inuti det vi kallar muskelfibrer.

Sarkomerer består av fyra filament: aktin, myosin, tropomyosin och troponin.

  • Aktin: Långa filamentösa polymerer (F-aktin) som består av två slingor av globulära proteinmonomerer (G-aktin). Har polaritet och inte alla har åt samma håll.
  • Tropomyosin: En lång tunn molekyl, ca 40 nm lång. Innehåller två polypetidkedjor. Dessa kedjor bildar filament som ligger utanpå aktinsubenheternas fåror.
  • Troponin: Ett komplex av tre subenheter: TnT, som binder starkt till tropomyosin; TnC, som binder kalciumjoner; och TnI, som hämmar aktin-myosininteraktion. Ett troponinkomplex fäster på varje tropomyosinmolekyl.
  • Myosin: Består av två identiska tunga kedjor och två lätta kedjor. De tunga kedjorna sitter hoptvinnade. Små globulära projektioner på varje sida av en tung kedja bildar huvudena som har ATP-bindningsplatser, enzymatisk förmåga att hydrolysera ATP (ATPase activity) och förmåga att binda till aktin.
  • A-band: Blandat myosin och aktin. Aktinet fäster på Z-linjen.
  • I-band: Den del av sarkomeren där det bara finns aktin (tunna filament).
  • H-band: Endast myosin (i mitten av sarkomeren).
  • M-linjen: Laterala förbindelser mellan myosin. Består till stor del av kreatinkinas (ett protein). Kreatinkinas katalyserar överföringen av en fosfatgrupp från fosforkreatin till ADP och bistår därför med ATP till muskelkontraktion.