Skakvåld

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Shaken baby syndrome)
Hoppa till: navigering, sök

Skakvåld eller Shaken baby syndrome (SBS), är en sjukdomsbild som först identifierats 1946 av läkaren John Caffey[1][2] som en whiplashliknande skada som åsamkas spädbarn genom att en vuxen utsätter barnet för skakning. Små barns huvuden är förhållandevis tunga och stora och nackmusklerna är inte färdigutvecklade. 1972 populariserade Caffey populariserade termen whiplash shaken baby syndrome.[3][2]

Det drabbar mellan 1 200 och 1 600 barn varje år i USA.[4] Omkring 25 %-30 % av offren dör av skadorna. Det är den näst vanligaste dödsorsaken för personer i den åldern. De som överlever kan drabbas av nedsatt motorik, utvecklingsstörning, epilepsi, blindhet eller få beteendestörningar.

De flesta drabbade är yngre än sex månader och sällan över ett år. Shaken baby syndrome drabbar spädbarn ur alla samhällsklasser och kulturer.[5]

Kontroverser och alternativa hypoteser[redigera | redigera wikitext]

SBS är en internationellt omtvistad diagnos och det finns ett flertal forskare som har presenterat kritik mot den.[6][7]

Det finns även flera rättegångsfall (i bland annat USA, England och Sverige[8]) där rätten har avvisat hänvisningar till SBS eftersom det ansetts att vetenskapsmännen inte är överens om huruvida det är möjligt att bevisa att en given hjärnskada orsakades av misshandel eller en olycka. Dessutom finns det ett flertal fall där rätten av samma skäl friat föräldrar när de överklagat en tidigare fällande dom.

Det finns också studier som visar på att den typen av hjärnskador (synliga på MRI) som anses typiska för SBS kan förekomma hos nyfödda och i övrigt helt friska spädbarn.[9]

Brittiska BBC har gjort en dokumentär i tre delar där man tar upp båda sidornas argument kring SBS.

En svensk systematisk översikt av forskningen på området[10] visar att träffsäkerheten är oklar när den så kallade triaden av symtom och fynd används vid medicinsk utredning av misstänkt skakvåld hos små barn som inte visar andra tecken på att ha utsatts för våld. Triaden är kombinationen av ögonbottenblödning, blödning under hårda hjärnhinnan och hjärnpåverkan. Utvärderingen[10] från SBU bekräftar att triaden kan förekomma vid skakvåld men drar också slutsatsen att det inte går att bedöma hur rättvisande triaden är som tecken på att ett barnet har utsatts för just skakvåld, eftersom forskningen på området är knapphändig. Den mest tillförlitliga kunskapen kommer från studier av erkända eller bevittnade fall av skakvåld, vilket är ovanligt. Det finns publicerade fallstudier som tyder på att skadorna kan uppstå även på annat sätt.[10] I en del studier av skakvåld har det enligt översikten[10] förekommit cirkelresonemang – när vården först bedömt att det finns misstanke om skakvåld hos barn som har triaden, och forskare därefter undersökt förekomsten av olika fynd i triaden hos barn där misstanke föreligger.[10]

En särskild etisk analys[11] som publicerades av SMER i anslutning till SBU:s översikt[10] framhåller att själva termen skakvåld är etiskt problematisk eftersom den i sig inbegriper en uppkomstmekanism som enligt SBU inte säkert kan fastslås bara med ledning av triaden. SMER rekommenderar att man slutar använda termen skakvåld på grund av risken för förväxling mellan hypotes och säker kunskap,[11] och anger att en alternativ term bör vara neutral i fråga om uppkomstmekanism.

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Caffey J. Multiple fractures in the long bones of infants suffering from chronic subdura haematoma American Journal of Roentgenology 1946;163-173
 2. ^ [a b] The whiplash shaken infant syndrome: Has Caffey's syndrome changed or have we changed his syndrome?
 3. ^ Caffey J On the theory and practice of shaking infants. Its potential residual effects of permanent brain damage and mental retardation. Am J Dis Child 1972; 124:161-169
 4. ^ National Center for Injury Prevention and Control. ”Child Maltreatment: Fact Sheet”. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). http://www.cdc.gov/ncipc/factsheets/cmfacts.htm. 
 5. ^ ”In Shaken Baby Syndrome, Women as Likely to be Perpetrators as Men: Study”. Consumer HealthDay. http://consumer.healthday.com/caregiving-information-6/infant-and-child-care-health-news-410/in-shaken-baby-syndrome-women-as-likely-to-be-perpetrators-as-men-study-650594.html. Läst 1 juni 2015. 
 6. ^ R. USCINSKI. ”Shaken Baby Syndrome: fundamental questions”. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12201392?dopt=Abstract. 
 7. ^ Jane M. Orient, M.D.. ”Reflections on 'Shaken Baby Syndrome': A Case Report”. http://www.jpands.org/vol10no2/orient.pdf. 
 8. ^ Dag Viktor et al, HD ger vägledning om skakvåld, Svensk juristtidning 2015
 9. ^ V.J. Rooks, J.P. Eaton, L. Ruess, G.W. Petermann,J. Keck-Wherley, R.C. Pedersen. ”Prevalence and Evolution of IntracranialHemorrhage in Asymptomatic Term Infants”. http://www.ajnr.org/cgi/content/abstract/29/6/1082. 
 10. ^ [a b c d e f] ”Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Skakvåld – Triadens roll vid medicinsk utredning av misstänkt skakvåld. Stockholm: SBU, 2016.”. http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/skakvald--triadens-roll-vid-medicinsk-utredning-av-misstankt-skakvald/. Läst 10 november 2016. 
 11. ^ [a b] ”SMER. Etisk analys: skakvåld. Stockholm: Statens medicinsk-etiska råd, 2016.”. http://www.smer.se/nyheter/etisk-analys-av-skakvald/. Läst 10 november 2016. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]