Shaken baby syndrome

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Shaken baby syndrome (SBS), är en sjukdomsbild som först identifierats 1946 av Dr John Caffey [1][2] som en whiplashliknande skada som åsamkas spädbarn genom att en vuxen utsätter barnet för skakning. Små barns huvuden är förhållandevis tunga och stora och nackmusklerna är inte färdigutvecklade. 1972 populariserade Dr Caffey populariserade termen whiplash shaken baby syndrome.[3][2]

Det drabbar mellan 1 200 och 1 600 barn varje år i USA[4]. Omkring 25 %-30 % av offren dör av skadorna. Det är den näst vanligaste dödsorsaken för personer i den åldern. De som överlever kan drabbas av nedsatt motorik, utvecklingsstörning, epilepsi, blindhet eller få beteendestörningar.

De flesta drabbade är yngre än 6 månader och sällan över ett år. Shaken baby syndrome drabbar spädbarn ur alla samhällsklasser och kulturer. I de flesta fallen är det barnets far eller styvfar som skakar barnet, men det förekommer även att mödrar gör detta.[5]

Kontroverser och alternativa hypoteser[redigera | redigera wikitext]

SBS är en internationellt omtvistad diagnos och det finns ett flertal forskare som har presenterat kritik mot den.[6][7]

Det finns även flera rättegångsfall (i bland annat USA och England) där rätten har avvisat hänvisningar till SBS eftersom det ansetts att vetenskapsmännen inte är överens om huruvida det är möjligt att bevisa att en given hjärnskada orsakades av misshandel eller en olycka. Dessutom finns det ett flertal fall där rätten av samma skäl friat föräldrar när de överklagat en tidigare fällande dom.

Det finns också studier som visar på att den typen av hjärnskador (synliga på MRI) som anses typiska för SBS kan förekomma hos nyfödda och i övrigt helt friska spädbarn.[8]

BBC har gjort en dokumentär i 3 delar där man tar upp båda sidornas argument kring SBS.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Caffey J. Multiple fractures in the long bones of infants suffering from chronic subdura haematoma American Journal of Roentgenology 1946;163-173
  2. ^ [a b] The whiplash shaken infant syndrome: Has Caffey's syndrome changed or have we changed his syndrome?
  3. ^ Caffey J On the theory and practice of shaking infants. Its potential residual effects of permanent brain damage and mental retardation. Am J Dis Child 1972; 124:161-169
  4. ^ National Center for Injury Prevention and Control. ”Child Maltreatment: Fact Sheet”. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). http://www.cdc.gov/ncipc/factsheets/cmfacts.htm. 
  5. ^ Nille Kristiansson, Vårdguiden. ”Skakade barn”. http://www.vardguiden.se/Article.asp?c=3417. 
  6. ^ R. USCINSKI. ”Shaken Baby Syndrome: fundamental questions”. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12201392?dopt=Abstract. 
  7. ^ Jane M. Orient, M.D.. ”Reflections on 'Shaken Baby Syndrome': A Case Report”. http://www.jpands.org/vol10no2/orient.pdf. 
  8. ^ V.J. Rooks, J.P. Eaton, L. Ruess, G.W. Petermann,J. Keck-Wherley, R.C. Pedersen. ”Prevalence and Evolution of IntracranialHemorrhage in Asymptomatic Term Infants”. http://www.ajnr.org/cgi/content/abstract/29/6/1082. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]