Hoppa till innehållet

Soprillo

Från Wikipedia
Soprillo
I denna artikel
används tonnamnen
B och H.

Se olika skrivsätt.

Soprillo är ett musikinstrument tillhörande saxofonfamiljen. Den är stämd i B en oktav högre än sopransaxofonen. Enda tillverkare är firma Eppelsheim i München.

Andra namn för soprillon är piccolosaxofon och sopranissimosaxofon.

Instrumentet är mycket svårspelat på de högsta tonerna, och även vana saxofonister måste öva mycket, innan de får grepp om instrumentet.