Sponsor

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Sponsring av ett bilföretag i hästsport.
För sponsor för läkemedelstudie, se Sponsor (läkemedelsstudie).

Sponsor kallas den juridiska person eller privatperson som ekonomiskt stöder eller tillhandahåller tjänst för en annan verksamhet i utbyte mot annan tjänst. I idrottssammanhang är det vanligt att få som motprestation exponering, det vill säga reklam- och olika marknadsföringsvärden. Sponsorer är väldigt vanliga inom dagens idrottsrörelse men förekommer också inom kultur och i ideella verksamheter. Fördelningen mellan den första gruppen och de två sista är ungefär 70 respektive 30 %. Humansponsring och livsstilsponsring är exempel på andra mer specifika områden.[1]

Verbet sponsring började användas mer utbrett i Europa och Sverige på 1980-talet. Själva fenomenet sponsring, som det idag uppfattas, uppstod i USA. Sponsorskap har där gått från att förknippas med gåvor till att idag anses som ett etablerat marknadsföringsverktyg, där båda parter har mycket att vinna.[2] I äldre tider kunde kontrahenten löftesgivaren, beskyddaren, istället heta mecenat om det var kultur som sponsrades.

Etymologi[redigera | redigera wikitext]

Termen sponsor kommer etymologiskt av latinets sponsio, vilket betyder löfte avgivet vid utgjutandet av ett dryckesoffer i den gamla romerska religionen, och har funnits i svenska språket sedan 1954.

Skatterätt[redigera | redigera wikitext]

För att få avdragsrätt för sponsring krävs det att sponsorn i utbyte mot pengarna eller varorna som sponsringen avser mottagit motprestation till ett motsvarande värde, annars rör det sig om en gåva, vilken inte är avdragsgill.

Se även[redigera | redigera wikitext]


Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Uno, Grönkvist (1999). Framgångsrik sponsring. SISU idrottsböcker. ISBN 91-88940-40-3 
  2. ^ Masterman, Guy (2007). Sponsorship: For a Return on Investment. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann idrottsböcker. ISBN 978-0-7506-8640-2