Sponsor

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Sponsring av ett bilföretag i hästsport.
För sponsor för läkemedelstudie, se Sponsor (läkemedelsstudie).

Sponsor kallas den juridiska person eller privatperson som ekonomiskt stöder eller tillhandahåller tjänst för en annan verksamhet i utbyte mot annan tjänst. I idrottssammanhang är det vanligt att få som motprestation exponering, det vill säga reklam- och olika marknadsföringsvärden. Sponsorer är väldigt vanliga inom dagens idrottsrörelse men förekommer också inom kultur och i ideella verksamheter. Fördelningen mellan den första gruppen och de två sista är ungefär 70 respektive 30 %. Humansponsring och livsstilsponsring är exempel på andra mer specifika områden.[1] Termen sponsor har funnits i svenska språket sedan 1954 medan verbet sponsring började användas mer brett i Europa och Sverige på 1980-talet, jämför ordet respons. Själva fenomenet sponsring som det uppfattas idag uppstod i USA. Sponsorskap har där gått från att förknippas med gåvor till att idag anses som ett etablerat marknadsföringsverktyg, där båda parter har mycket att vinna.[2] I äldre tider kunde kontrahenten löftesgivaren, beskyddaren, istället heta mecenat om det var kultur som sponsrades.

I klinisk läkemedelsutveckling är en sponsor en individ, en akademisk eller kommersiell verksamhet som står för initiering, genomförande och finansiering av den kliniska prövningen.

För att få avdragsrätt för sponsring krävs det att sponsorn i utbyte mot pengarna eller varorna som sponsringen avser mottagit motprestation till ett motsvarande värde, annars rör det sig om en gåva, vilken inte är avdragsgill.

Se även[redigera | redigera wikitext]


Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Uno, Grönkvist (1999). Framgångsrik sponsring. SISU idrottsböcker. ISBN 91-88940-40-3 
  2. ^ Masterman, Guy (2007). Sponsorship: For a Return on Investment. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann idrottsböcker. ISBN 978-0-7506-8640-2