Hoppa till innehållet

Språkrådet (Norge)

Från Wikipedia
Språkrådet
Språkrådets kontor
Ansvarigt statsrådKulturdepartementet
KommunNorge Observatoriegata 1 B, Oslo
Inrättad2005
OrdförandeErik Ulfsby
Webbplatshttps://www.sprakradet.no
MinisterKulturdepartementet

Språkrådet är norska statens förvaltningsorgan i frågor som rör norska och dess två former nynorska och bokmål.[1] Rådet upprättades år 2005 och efterföljde "Norsk språkråd" som upprättades 1972, som i sin tur avlöste "Norsk språknemnd" som upprättades 1951.[2] Rådet fungerar under kulturdepartementet.[3]

Språkrådet ledning består av fem medlemmar som leds av en ordförande. Sedan 2020 har Erik Ulfsby fungerat som ordföranden.[4]

Norsk språknemd blev hårt kritiserad då den sattes att arbeta för s.k. samnorsk och gav upphov till norska språkstriden. Norsk språkråd bestod av 40 personer och var den största av språknämnderna i Norden. Precis som i Språkrådet i Sverige var många språkvårdsorganisationer representerade och i uppdraget ingår utarbetande av stavningsnormer för de två norska skriftspråken bokmål och nynorska, som ska följas i skolans läroböcker. Uppdraget är med avsikt på den norska språksituationen ovanligt känsligt.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Lov om språk (språklova) §19 lovdata.no sitat: § 19.Språkrådet Språkrådet er statens forvaltningsorgan i språkspørsmål og forvaltar dei offisielle skriftnormalane for bokmål og nynorsk. Språkrådet skal gje statsorgan råd om skrivemåte og namneskikk før det blir gjort vedtak om namn på statsorgan. Språkrådet fører tilsyn med korleis statsorgan etterlever reglane i § 10 andre ledd og §§ 12 til 17. Språkrådet skal rettleie offentlege organ om reglane i denne lova.
  2. ^ Bolstad, Erik (2019-08-26). ”Språkrådet” (på norskt bokmål). Store norske leksikon. http://snl.no/Spr%C3%A5kr%C3%A5det. Läst 11 december 2021. 
  3. ^ ”Språkrådet” (på norska). regjeringen.no. 8 november 2006. https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/org/etater-og-virksomheter-under-kulturdepartementet/underliggende_etater/sprakradet/id408544/. Läst 11 december 2021. 
  4. ^ ”Styret” (på norskt bokmål). Språkrådet. 15 januari 2021. http://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/Om-oss/Styre/. Läst 11 december 2021.