Standardisering

Från Wikipedia

Standardisering är att skapa gemensamma konventioner eller sätt att arbeta för att det skall fungera smidigt med andra delar. Sverige deltar i internationell standardisering genom de tre av staten erkända standardiseringsorganen, Svenska institutet för standarder, SIS, SEK Svensk Elstandard och ITS, Informationstekniska Standardiseringen. SIS är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global), SEK är medlem i CENELEC och IEC och ITS är medlem i ETSI. Huvudprincipen är att ett standardiseringsprojekt finansieras av de företag, organisationer, myndigheter och andra intressenter som är med och tar fram en viss standard.

Se även[redigera | redigera wikitext]