Hoppa till innehållet

Stefan–Boltzmanns lag

Från Wikipedia

Stefan-Boltzmanns lag beskriver värmestrålningen för en kropp med temperaturen till en omgivning med temperaturen . är emissionskoefficienten och är en konstant som ligger i intervallet (0,1]. avgör hur mycket strålningsutbytet mellan kropparna är. För en perfekt svartkropp använder man . Typiskt är att man använder vilket är en approximation. betecknar Stefan-Boltzmanns konstant med värdet

= 5,67·10−8 W m-2 K-4

Stefan-Boltzmanns värmestrålningslag skrivs som:

där betecknar värmetransporten från kroppen till dess omgivning (med enheten J/s = W), och betecknar arean av den strålande kroppens yta.

Jožef Stefan visade först lagen i ett experiment 1879. 1884 lyckades Ludwig Boltzmann även härleda den teoretiskt.

Externa länkar

[redigera | redigera wikitext]