Stefan–Boltzmanns lag

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Stefan-Boltzmanns lag beskriver värmestrålningen för en kropp med temperaturen T till en omgivning med temperaturen T_0. \epsilon är emissionskoefficienten och är en konstant som ligger i intervallet (0,1]. \epsilon avgör hur mycket strålningsutbytet mellan kropparna är. För en perfekt svartkropp använder man \epsilon=1. Typiskt är att man använder \epsilon=1 vilket är en approximation. \sigma betecknar Stefan-Boltzmanns konstant med värdet

\sigma = 5,67·10−8 W m-2 K-4

Stefan-Boltzmanns värmestrålningslag skrivs som:

\frac{dQ}{dt} = \epsilon \sigma (T^4-T_0^4) A

där \frac{dQ}{dt} betecknar värmetransporten från kroppen till dess omgivning (med enheten J/s = W), och A betecknar arean av den strålande kroppens yta.

Jožef Stefan visade först lagen i ett experiment 1879. 1884 lyckades Ludwig Boltzmann även härleda den teoretiskt.