Survivorship bias

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Survivorship bias är ett begrepp som syftar på de logiska fel som kan uppstå genom att man i en undersökning eller en utvärdering koncentrerar sig på de människor eller de saker som "överlever" en process, utan att hänsyn tas till de som inte klarat sig. Detta kan leda till felaktiga slutsatser på olika sätt.

Survivorship bias kan leda till en alltför optimistisk tro eftersom problem ignoreras, till exempel om företag som inte längre existerar är undantagna från analyser av finansiella resultat, eller om man i en medicinsk studie inte tar hänsyn till bortfall av olika orsaker. Det kan också leda till en felaktig tro på att framgångar i en grupp beror på vissa speciella egenskaper, snarare än bara tur.

Inom fondekonomi syftar begreppet på resultatsammanställningar som exkluderar nedlagda fonder inom den redovisade kategorin, dvs fonder som inte har existerat under hela redovisningssperioden. Detta redovisningssätt framställer fondbolagens förvaltningsreslutat i bättre dager än vad som är riktigt då endast de fonder som varit tillräckligt framgångsrika för att överleva tills slutet av perioden inkluderas i sammanställningen.