Wikipedia:Introduktion till källhänvisningar

Från Wikipedia


När du lägger till information i en artikel, bör du lägga in källhänvisningar, för att läsaren ska kunna kontrollera uppgifter och avgöra hur trovärdig artikeln är. Använd trovärdiga källor som är publicerade, exempelvis böcker, tidskrifter och organisationers webbsidor som är författade av neutrala experter.

Källhänvisningen bör vara så detaljerad att läsaren kan hitta källan på Internet eller bibliotek. Den bör därför innehålla titel, författare samt webbadress eller ISBN. För att läsaren ska kunna bedöma om källan är aktuell och trovärdig behöver källhänvisningen innehålla publikations- eller läsdatum, samt utgivande organisation. För att det ska framgå vilken uppgift som är hämtad från vilken källa bör källhänvisningen vara i form av en fotnot. Information som inte är källbelagd eller har en icke trovärdig källa, kan komma att raderas av andra användare.

Hur lägger man in källhänvisningar?[redigera | redigera wikitext]

För att lägga till en källa behöver du följa några punkter. Den första är den som tar mest tid. Resten tar bara någon minut.

  1. Hitta en källa.
  2. Klicka "Redigera" i en relevant Wikipedia-artikel.
  3. Ställa markören på rätt ställe i artikeln och klicka "Ange källa".
  4. Ange källans URL eller ISBN (ISBN kan inte längre anges för att hämta information automatiskt).
  5. Klicka "Generera" och därefter "Infoga".
  6. Klicka om möjligt på "Redigera" och ange publikationsdatum, utgivare, författare, ordagrant citat på originalspråket, med mera.
  7. Klicka på "Verkställ ändringar".

Nedan finns en kort film som visar hur det går till.

Om du redigerar wikitext kan du istället skriva källangivelsen mellan <ref> och </ref>. Det finns färdiga mallar för att göra det snyggt, men huvudsaken är att andra kan hitta källan.

Lägga till en referenslista[redigera | redigera wikitext]

Om det inte finns några källor i artikeln tidigare behöver du också lägga till rubriken Källor och en automatisk referenslista med fotnoter. Gör då så här:

  1. ställ markören efter det sista stycket i artikeln och skriv "Källor".
  2. klicka på ordet "Stycke" i verktygslisten och välj "Rubrik".
  3. gör en ny rad och gå därefter till "Infoga" i verktygslisten, klicka "Fler" och välj "Referenslista".

Om du redigerar wikitext skapar du rubriken som vilken som helst annan rubrik och lägger in den magiska koden <references/> för att visa fotnoter. Det är allt. Källhänvisningar som inte är fotnoter kan också skrivas in i det här avsnittet, men fotnoter är bättre.

Om du använder "Redigera wikitext"[redigera | redigera wikitext]

Om du är inloggad har du sannolikt länken "Ange källa" i verktygsraden ovanför ditt redigeringsfönster. Om inte kan du aktivera den på den här inställningssidan.

Testa själv[redigera | redigera wikitext]

Det finns en särskild plats att experimentera vilt på: Wikipedia:Sandlådan. Välkommen att prova där!

Många av Wikipedias artiklar saknar helt eller delvis källor. Du kan hjälpa till.

I nästa del får du lära dig att diskutera med andra användare