Sven Rydenfelt

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Sven Rydenfelt, född 23 januari 1911 i Hjärnarp i Kristianstads län, död 15 februari 2005, var en svensk nationalekonom och liberal opinionsbildare som fick professors namn 1991.

Sven Rydenfelt blev politiskt aktiv under 1940-talet som journalist för flera tidningar. År 1945 utnämndes han till ordförande för liberala studentklubben i Lund. Stridigheter och åsiktsmotsättning med partiordföranden satte dock stopp för en karriär inom folkpartiet, och han bytte då till Högerpartiet. Rydenfelt skrev bland annat dess bostadspolitiska program. Då han förespråkade en fri marknad betraktades han som alltför kontroversiell för partiet.

År 1956 invaldes Rydenfelt i Mont Pelerin Society där han bland annat lärde känna Friedrich Hayek och Milton Friedman, vilket kom att influera hans åskådning. Rydenfelt skrev tillsammans med Janerik Larsson 1966 boken "Säkerhetspolisens hemliga register - om åsiktsfrihet och åsiktsförföljelse". Samma år hade han gjort en JO-anmälan av Säpos registerföring. Denna ledde till att han själv granskades av IB, misstänkt för att motiveras av vänsterpolitiska hänsyn, men friades.[1]

Rydenfelt förutsåg redan 1956 Sovjetunionens fall. Den allmänna meningen var att det skulle krävas ett krig för att krossa regimen, men Rydenfelt menade att Sovjet skulle kollapsa av sig självt.[2]

Det var inte förrän på 1970-talet som Rydenfelt började få erkännande i Sverige, och det på högerkanten bland marknadsekonomer. Rydenfelt arbetade som lektor i nationalekonomi vid Lunds universitet från 1951 till 1976. Den skarpa kritiken av den svenska statens regleringsprolitik resulterade dock[källa behövs] i att Sven Rydenfelt inte utnämndes till professor[3] förrän 1991 av den då nytillträdda borgerliga regeringen, flera år efter sin pension.

Rydenfelt kritiserade såväl socialdemokratin som de borgerliga partierna, och mot slutet av sitt liv även EU och EMU.

Rydenfelt var medlem av redaktionsrådet för tidskriften Nyliberalen och hedersordförande för Medborgare mot EMU.

Bibliografi i urval[redigera | redigera wikitext]

Sven Rydenfelt skrev 23 böcker och bortemot 1.000 artiklar[4]

 • Sven Rydenfelt: Kommunismen i Sverige, En samhällsvetenskaplig studie, Gleerups, Lund 1954
 • Sven Rydenfelt: Socialpolitik och samhällsekonomi, serien Samhällsdebatten nr 7, Stockholm 1955, ISSN 0487-0964
 • Sven Rydenfelt och Janerik Larsson: Säkerhetspolisens hemliga register - om åsiktsfrihet och åsiktsförföljelse, Zinderman, Göteborg 1966
 • Sven Rydenfelt: Människan och samhället, Liber Läromedel, Stockholm 1981, ISBN 91-40-20143-0
 • Sven Rydenfelt: Bönder, mat, socialism, Liber Förlag, Malmö 1983, ISBN 91-38-61052-3
 • Sven Rydenfelt: På upptäcktsfärd i marknadsriket, Contra Förlag, Stockholm 1988, ISBN 91-86092-17-0
 • Nils-Eric Sandberg: Fritänkaren - ett vänporträtt av Sven Rydenfelt, Timbro, Stockholm 2009, ISBN 978-91-7566-684-6

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Det grå brödraskapet. En berättelse om IB, SOU 2002:92, sid 374:
  "En rapport i 'Diverse-serien' tar upp fil.dr Sven Rydenfelt som JO-anmält Säpos registerföring av 'vissa extremistgrupper'. En av Grupp B:s kontaktmän i Lund gjorde 'en diskret undersökning' av Rydenfelt. Uppenbarligen har man hyst oro för att dennes anmälan skulle motiverats av (vänster)politiska hänsyn. Källan kan emellertid ge lugnande besked på den punkten eftersom aktiviteten sannolikt är en följd av Rydenfelts 'gamla avhandling om kommunismen'. Det finns heller inte skäl att tro att han skulle vara 'vänsterinriktad utan tvärtom talar allt för en rakt motsatt uppfattning'."
 2. ^ Samtid och Framtid nr. 5/1956
 3. ^ Barometern (2005-02-15)
 4. ^ Nils-Eric Sandberg: Svensk ärkeliberal i Dagens Nyheter 2011-01-21 sidan 2