Svenska Bibelsällskapet

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Svenska Bibelsällskapet
Grundad1815
TypIdeell förening
Officiella språkSvenska

Svenska Bibelsällskapet är en ideell förening som grundades 1815 med inspiration från det 1804 grundade British and Foreign Bible Society i syfte att sprida Bibeln till svenska folket. Även i dag är arbetet inriktat på att stimulera och underlätta bibelläsning och bibelanvändning. Bibelsällskap bildades successivt i alla stift, men med tiden har verksamheten i stiften fått andra former. Internationellt ingår Bibelsällskapet sedan 1946 i United Bible Societies (UBS).

Bibelsällskapet svarar enligt sina stadgar för översättning av Bibeln, bokutgivning, förmedling av biblar och bibellitteratur, verksamhet med nya medier, främjande av användningen av Bibeln, insamlingsverksamhet till förmån för bibelarbete i Sverige och utlandet samt förvaltande av Bibelfonden. Frågor om bibeltolkning lämnas av principiella skäl till andra, till exempel de trossamfund vilkas tro har sin grund i Bibeln.

Bibelsällskapet ansvarade för lanseringen av den nya översättning, Bibel 2000, som togs i bruk vid det senaste millennieskiftet och som arbetats fram av den av regeringen tillsatta 1973 års bibelkommission. Staten har inte för avsikt att ta ansvaret för någon ytterligare bibelöversättning. Bibelsällskapet, som i sitt kansli har en särskild översättningsenhet, har därför uppgiften att göra en ny vetenskapligt grundad bibelöversättning som ska kunna tas i bruk då den nuvarande har spelat ut sin roll. När en sådan översättning ska vara klar diskuteras, men några beslut finns inte.

Internationellt arbetar Bibelsällskapet bland annat i samverkan med UBS med översättning till andra språk än svenska av biblar, liksom tryckning och distribution av biblar.

Styrelsen i Bibelsällskapet väljs av dess huvudmannaråd. I styrelsen ingår främst företrädare för de kristna trossamfunden i Sverige, men också för den ekumeniska rörelsen i Finland, Svenska Akademien och Vitterhetsakademien.

Svenska bibelsällskapet har sitt kansli i Uppsala. Ordförande är 2011 biskop Erik Aurelius och generalsekreterare Krister Andersson, tidigare missionsföreståndare i Svenska Missionskyrkan.

Bibelfonden

Bibelfonden, egentligen Stiftelsen Svenska Bibelsällskapets bibelfond, är en statlig stiftelse som förvaltas av Svenska Bibelsällskapet.[1] Fonden bildades av staten i samband med utgivningen av Bibel 2000 och tillförs den royalty som följer av utgivningen.[2] Fonden ska främst bekosta insatser för löpande bevakning av och arbete med bibelöversättningsfrågor samt med att sprida intresse för bibeln. Fonden ska finansiera nästa bibelöversättning. Bestämmelser om Bibelfonden finns i ett särskilt avtal.[3]

Bibelfonden har en särskild styrelse som beslutar om formerna för förvaltningen av fondmedlen, liksom om anslag ur fonden. Styrelseledamöter är Bibelsällskapets styrelse, med tillägg av dels företrädare för Svenska Bokförläggareföreningen och Kristna Bokförläggareföreningen, dels en av regeringen utsedd ledamot.[3] Styrelsen har också uppgiften att bevaka de rättigheter som tillkommer de forskare och författare som medverkade i arbetet med Bibel 2000.

Se även

Referenser

Noter

  1. ^ http://www.bibeln.se
  2. ^ Beträffande upphovsrättsliga regler, se Svenska Bibelsällskapets hemsida http://www.bibeln.se
  3. ^ [a b] Ramavtal om utgivning av Bibelkommissionens översättningar av Bibeln, tecknat av svenska staten, Svenska Bibelsällskapet, Svenska Bokförläggareföreningen och Kristna Bokförläggareföreningen 1995 och reviderat den 23 februari 1999.

Källor

  • "De svenska bibelsällskapens uppkomst" av E M Rodhe, tryckt i Kyrkohistorisk årsskrift 1906 och 1908.
  • Svenska bibelsällskapet 1815-1915 av F A Beskow. Stockholm 1915.
  • Ord med makt! Svenska bibelsällskapets historia 1815-2000 av Anders Ruuth. Stockholm 2000.

Externa länkar