Sverre Dag Mogstad

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sverre Dag Mogstad, född 5 april 1948, är professor i religionspedagogik och prorektor vid Det teologiske menighetsfakultet i Oslo.[1]

Forskning om frimureriet[redigera | redigera wikitext]

Mogstad har bedrivit omfattande forskning om frimureriet i Norden. I sitt forskningsarbete har han haft tillgång till primärkällor i form av interna dokument från frimureriet, bland annat historiskt källmaterial, ritualböcker och instruktionsföredrag.[2] När Mogstad 1994 publicerade sina forskningsresultat i boken Frimureri: Mysterier, fellesskap, personlighetsdannelse gav det upphov till stor uppståndelse, då boken innehöll detaljerade beskrivningar av vad som uppgavs vara invigningsritualerna till samtliga grader inom det så kallade svenska systemet, som tillämpas av frimurarordnarna i de nordiska länderna.[3]

Bibliografi[redigera | redigera wikitext]

  • Religionspedagogikk. Tolkning undervisning oppdragelse. (Universitetsforlaget, Oslo 1987)
  • Fag og fortelling. Didaktikk til kristendomsundervisningen. (Universitetsforlaget, Oslo 1990)
  • Frimureri. Mysterier, felleskap, personlighetsdannelse (Universitetsforlaget, Oslo 1994)[4]
  • Fag, identitet og fortelling. Andra upplagan. (Universitetsforlaget, Oslo 1999)
  • Trostradisjon og livstolkning. En systematisk-teologisk analyse av hvordan etablere en korrelasjon mellom fortelling og erfaring med utgangspunkt i Hans Stocks og Georg Baudlers bibeldidaktiske teorier. KIFO Perspektiv nr. 9. (Dr. avhandling) (Tapir Forlag, Trondheim 2001)
  • Samisk trosopplæring. (Delrapport 6) (Arbeidsfellesskapet, Diakonhjemmet/MF, Oslo 2008)

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Det teologiske menighetsfakultet”. http://www.mf.no/kompetanse/person/90. Läst 19 december 2014. 
  2. ^ Mogstad, Sverre Dag (1994). Frimureri: Mysterier, fellesskap, personlighetsdannelse. Oslo: Universitetsforlaget. sid. 6. ”Tidligere beskrivelser av det svenske frimurersystemet har i hovedsak vært basert på sekundærlitteratur og løsrevne deler av frimurernes egne kilder og tekster. Så langt jeg vet er denne boken den første som gir en framstilling av dette frimureriet basert på deres egne historiske kilder, ritualbøker, spørsmålsbøker og instruktionsforedrag. Flere av kildene er også til dels ukjente innenfor frimureriet, da de er gamle og svært vanskelige å lese på grunn av håndskriften. Når det gjelder frimureriets bakgrunn og historie, har jeg brukt tekster fra midten av 1700-tallet og fram til vår egen tid, mens jeg i presentasjonen av de ulike gradenes innhold i dag i hovedsak har brukt de gjeldende ritualbøker eller den såkalte Fundamentalkonstitusjonens bøker.” 
  3. ^ Solsvik, John (29 oktober 2008). ”Frimurer-prester på kant med kirken”. Dagen. http://www.dagen.no/Kristenliv/Frimurer-prester_p%C3%A5_kant_med_kirken-53934. Läst 22 december 2014. 
  4. ^ VOF: Frimurarnas hemligheter Läst 2014-12-21