Symtom

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Symtom (alternativt stavat symptom; av grekiska σύμπτωμα [sýmptoma]; "tillfällighet, slump, missöde, egenskap, (sjukdoms)tecken", från σύν [syn] "samman" och πτῶμα [ptoma] "fall", jämför συμπίπτω [sympípto] sammanfaller[1]) är ett ord som betecknar ett kännetecken på eller en yttring av något (ofta något som tyder på en sjukdom eller funktionsbrist hos människor, djur eller växter).[1]

Inom medicin är symtom framför allt, speciellt inom engelskspråkig terminologi, ett uttryck för ett sjukligt eller oönskat tillstånd hos en patient, som upplevs och uttrycks av patienten själv (benämns därför ibland inom skolmedicinen subjektivt symtom). Ej att förväxla med tecken eller fynd som observeras utifrån, är objektiva och kvantifierbara (objektivt symptom).[2] Om flera olika symtom tenderar att förekomma samtidigt sägs de tillsammans utgöra ett syndrom.[3] Inom alternativmedicin betraktas normalt symtom som de yttre, observerbara konsekvenserna av inre underliggande obalans- eller problemkomplexorsaker, inte sällan hänförda till psykosomatiska problemtillstånd.

Genom analys av en kombination av olika symtom och tecken ställer man en diagnos, det vill säga en hypotes om den bakomliggande orsaken, som ligger till grund för valet av vidare vård och behandling. I vissa fall används även så kallade symtomlindrande läkemedel för att dämpa just symtoms verkan under mer avgränsad tid.

Beteckningen "symtom" kan också användas analogt i andra sammanhang, till exempel om ekonomi eller samhällstillstånd och beskrivning av något igenkännbart utvecklingsmönster som symtomatiskt.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b] Symtom i SAOB.
  2. ^ Symptom i Natur & Kulturs psykologilexikon.
  3. ^ Syndrom i Natur & Kulturs psykologilexikon.

Se även[redigera | redigera wikitext]