Symtom

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Symtom (alternativt stavat symptom; av grekiska σύμπτωμα [sýmptoma]; "en olycklighet, något som drabbar") är framför allt inom medicin uttryck för ett sjukligt eller oönskat tillstånd hos en patient, upplevda och uttryckta av patienten själv (benämns därför ibland inom skolmedicinen subjektiva symtom). Ej att förväxla med tecken eller fynd som observeras utifrån, är objektiva och kvantifierbara. Om flera olika symtom tenderar att förekomma samtidigt sägs de tillsammans utgöra ett syndrom. Inom alternativmedicin betraktas normalt symtom som de yttre, observerbara konsekvenserna av inre underliggande obalans- eller problemkomplexorsaker, inte sällan hänförda till psykosomatiska problemtillstånd.

Genom analys av en kombination av olika symtom och tecken ställer man en diagnos, det vill säga en hypotes om den bakomliggande orsaken, som ligger till grund för valet av vidare vård och behandling. I vissa fall används även så kallade symtomlindrande läkemedel för att dämpa just symtoms verkan under mer avgränsad tid.

Symtom kan också användas analogt i andra sammanhang, till exempel om ekonomi eller samhällstillstånd och beskrivning av något igenkännbart utvecklingsmönster som symtomatiskt.

Se även[redigera | redigera wikitext]