Syra-bastitrering

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Animering av en syra-bastitrering med tillhörande titreringskurva och ekvivalenspunkt

Syra-bastitrering är en typ av titrering som används när man vill bestämma substansmängden syra i ett vattenprov. Då droppar man en vattenlösning av en bas med noggrant känd koncentration i en syralösning. Detta pågår till dess att ekvivalenspunkten nås (den punkt då substansmängden tillsatt bas är ekvivalent med substansmängden syra som fanns i lösningen från början). Vid ekvivalenspunkten har all syra neutraliserats av basen. Man kan använda en syra-basindikator eller en pH-meter för att se när ekvivalenspunkten är nådd.

Genom att multiplicera volymen tillsatt bas med baslösningens koncentration får man fram substansmängden tillsatt bas. Det ger substansmängden syra eftersom den vid ekvivalenspunkten är likvärdig med substansmängden bas, det vill säga n(bas):n(syra).