Systematiskt översiktsarbete

Från Wikipedia

Ett systematiskt översiktsarbete, en systematisk översikt eller systematisk litteraturöversikt är inom vetenskap, framför allt inom medicin, en litteraturstudie fokuserad på en forskningsfråga som försöker identifiera, värdera, välja ut och sammanställa allt högkvalitativt forskningsbevis som är relevant för frågan.

Allmänt[redigera | redigera wikitext]

Till skillnad från översiktsartikeln finns här ett större krav att de inkluderade studierna avser en specifikt formulerad forskningsfråga, och har identifierats, valts ut och bedömts kritiskt med systematiska och tydligt beskrivna metoder. Statistiska metoder (metaanalys) används ibland för att analysera och sammanfatta resultaten av de inkluderade studierna.[1]

Exempel på branscher och utförare[redigera | redigera wikitext]

Cochrane är en internationell organisation som skapar systematiska översikter och som är ledande i att utveckla de metoder som används när dessa skapas. Organisationen riktar sig till alla som är intresserade av information med hög kvalitet för att ta beslut om hälsa och sjukdom.

Cochrane har också en stor samling systematiska översikter i Cochrane Library som innehåller både vetenskapliga och populärvetenskapliga sammanfattningar av olika behandlingar och sjukdomstillstånd - som är öppna för alla att läsa.

Epistemonikos[2] har en stor databas som sammanställer flera systematiska översikter inom samma område och behandling.

Systematiska översikter av högkvalitativa randomiserade kliniska prövningar, samt av andra typer av studier, är en grundläggande del av systematiskt vetenskapligt utvärderingsarbete[3] (health technology assessment, HTA) och evidensbaserad medicin.[4] I Sverige har bland annat Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i uppdrag att sammanställa forskning som visar det bästa tillgängliga vetenskapliga underlaget – evidens, för olika frågeställningar.[3] Ibland kan grå litteratur vara relevant att ta hänsyn till, bland annat för att motverka publiceringsbias.

Även inom programvaruutveckling har evidensbaserad forskning blivit ett vanligt inslag. Systematiskt översiktsarbete används inom området för att aggregera empiriska resultat, i likhet med hur det används i medicinsk forskning. Barbara Kitchenham har utvecklat riktlinjer för hur metodiken ska tillämpas inom programvaruutveckling.[5]

Durach et al. har utvecklat riktlinjer för företagsforskning, där de har byggt på metodiska steg från andra discipliner. Resultatet är ett standardförfarande för att genomföra systematiska översiktsarbeten.[6]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Ordlista - systematisk litteraturöversikt”. SBU - Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering. Arkiverad från originalet den 18 februari 2022. https://web.archive.org/web/20220218133521/https://www.sbu.se/sv/metod/ordforklaringar/#cdaff5f1. Läst 18 februari 2022. 
  2. ^ https://www.epistemonikos.org/en/
  3. ^ [a b] ”SBU:s metod”. www.sbu.se. http://www.sbu.se/sv/var-metod/. Läst 11 april 2018. 
  4. ^ ”What is EBM”. Centre for Evidence Based Medicine. 26 januari 2009. Arkiverad från originalet den 6 april 2011. https://web.archive.org/web/20110406110628/http://www.cebm.net/index.aspx?o=1914. Läst 18 mars 2009. 
  5. ^ Kitchenham and Charters, Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering, Technical Report, 2007
  6. ^ Durach, C.F., Kembro, J. & Wieland, A. (2017). A New Paradigm for Systematic Literature Reviews in Supply Chain Management. Journal of Supply Chain Management, 53 (4). https://doi.org/10.1111/jscm.12145