Tallinjen

Från Wikipedia

Tallinjen är ett sätt att visualisera de reella talen.

Särskilt tre egenskaper blir tydligjorda med denna bild:

  1. Ordningsrelationen: om a<b och b<c så är a<c
  2. Kontinuiteten: om a<c går det att finna ett b så att a<b och b<c
  3. Oändligheten: det går alltid att hitta ett större tal eller mindre tal

eller uttryckt i matematiska symboler: