Teknisk analys

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Teknisk analys-diagram

Teknisk analys (TA) är en samlingsbenämning på metoder att utifrån den historiska kursutvecklingen för aktier, valutor, råvaror med mera förutsäga den framtida utvecklingen. Hypotesen är att marknader ofta följer vissa mönster som möjliggör prognoser.

Teknisk analys motiverar inte ett värde utan på hur värdet, som sätts av marknaden, förändras över tiden. Priser antas följa trender som med hög sannolikhet fortsätter i trendens riktning. Ett mål för teknisk analys är att förutse trendbrott.

En gren inom teknisk analys studerar beteendevetenskapliga aspekter och en annan undersöker modeller och system som anger när det är lönsamt att köpa eller sälja.

En teknisk analys skiljer sig från en fundamental analys, som anses ha ett begränsat prognosvärde, då marknaden inte alltid är rationell utan i stor utsträckning styrs av psykologiska faktorer. En aktie kan vara övervärderad enligt en fundamental analys men kursen fortsätter ändå att stiga. Fundamental analys visar sig först efter något halvår eller mer i kurserna.

Den tekniska analysen bemöts av svår kritik, och forskare i den akademiska världen ser den som en pseudovetenskap. Vetenskapliga studier har visat att teknisk analys fungerar ibland men långt ifrån alltid. En svaghet i teknisk analys är den uppsjö av olika metoder där godtyckliga moment ingår som gör det svårt att ange dess tillförlitlighet på grund av metodens mångtydighet. Den kan t o m vara vilseledande på grund av marknadens nyckfullhet och oförutsägbara influenser. En metod går ut på att medelst linjer eller riktningskoefficienter i diagrammet ange trend eller prognos blott med utgångspunkt från tidigare utveckling.

De som förordar teknisk analys framför fundamental analys menar att den bättre följer en akties kursförändringar medan den som vill köpa ett företag eller äga det under en längre tid bör använda sig av fundamental analys.

Inom finansiell teori är den effektiva marknadshypotesen av central betydelse som motsäger användbarheten av teknisk analys. Inom den akademiska världen pågår dock även en diskussion om den hypotesens giltighet.

Modeller, indikatorer och tekniker[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

  • A Random Walk Down Wall Street av Burton G. Malkiel innehåller ett kapitel om vetenskapliga studier av teknisk analys.
  • A Non-Random Walk Down Wall Street av Andrew W. Lo och A. Craig MacKinlayhe visar att dagliga kursrörelser av aktier inte är helt slumpmässiga.