Hoppa till innehållet

Transkonduktans

Från Wikipedia

Transkonduktans är förändringen av strömstyrka med avseende på den elektriska spänning som appliceras. I elektronrör och FET-applikationer är det lätt att förstå då de båda är spänningsstyrda strömgeneratorer. Men i fallet bipolär transistor är det svårare att förstå. Dock har de också en transkonduktans som definieras av:

Siemens

där ICQ är kollektorströmmen när transistorn är biaserad och därmed försatt i arbetspunkt och VT är en konstant som beror på vald transistor ofta rör det sig om värden i storleksordningen 25mV.

Jacob Millman. Arvin Grabel, Microelectronics, 1988, Singapore