Trekammarbrunn

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
En öppnad trekammarbrunn i betong sedd uppifrån vid slammsugning.

Trekammarbrunn är en konstruktionslösning som används för att avskilja sedimenterande material ur klosettvatten och bad-, disk- och tvättvatten från hushåll som saknar anslutning till kommunalt avlopp (enskilda avloppsanläggningar).

Trekammarbrunnen renar inte avloppsvattnet från föroreningar som är lösa i vattnet, eventuella rester av tvättmedel et cetera följer med vattnet. Från trekammarbrunnen rinner vattnet normalt vidare till en stenkista eller en infiltrationsanläggning för s.k. avloppsinfiltration. Andra typer av rening är kompaktfiler, markbädd eller minireningsverk.

Reningen av fosfor och kväve är undermålig i äldre reningsanläggningar. Därför står enskilda avlopp för en oproportionellt stor andel av hushållens bidrag till övergödningen av sjöar och vattendrag. Särskilt i stenkistor går vattnet snabbt ner till grundvatten utan att hinna renas. Risk finns då att dricksvattenbrunnar förorenas av avloppsvatten.

En ny anläggning måste godkännas av kommunen innan den tas i drift. Den 1 januari 2007 infördes miljösanktionsavgift på 3 000-5 000 kr för den som utan tillstånd eller anmälan inrättar en enskild avloppsanordning. En trekammarbrunn skall tömmas vid behov. Vid tömning av brunnen bör man fylla upp vatten till spärrnivån för att den igen skall fungera som avsett.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]