Trojka

Från Wikipedia
Trojka

Trojka, тройка på ryska, är ett ord som betyder "grupp om tre". Ursprungligen avsågs ett ryskt eller ungerskt hästspann med tre hästar i bredd spända framför en släde eller vagn. Trojkan körs i regel med mitthästen i trav och de båda ytterhästarna i galopp.

Trojka används även i överförd bemärkelse på en grupp om tre ungefärligen likställda makthavare.

Jämför triumvirat.