Trollforsarna

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Trollforsen)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För den norska filmen från 1948 med samma namn, se Trollforsen (film).

Trollforsen
Station Trollforsen utmed Inlandsbanan sommaren 1965, numera rivet.

Trollforsarna är ett forsområde i Pite älv ca 20 km nordväst om byn Moskosel. Den sammanlagda forssträckan förbi Trollforsarna faller 41 meter.[1]

Vid Trollforsarna delar sig älven och bildar Trollholmen. Holmen är knappt fyra kilometer lång och 700 meter som bredast. På båda sidor omges den av forsar. Den södra armen har skurit sig kraftigt och bildat raviner. Flera forsar och fall bildar här ett trappstegsfall. Den norra sidan av älven är något bredare och består av flertalet mindre forsar. Hängbroar över till holmen finns på båda sidor. Nedanför forsarna finns ett vidsträckt sanddelta med smältvattenrännor och terrasser.[1]

Skogen på båda sidor av älven har genomgående hög ålder, med mellan 400 och 500 år gamla tallar, torrakor och lågor. Där finns även senvuxen hällmarkstallskog och tät brandpräglad tallskog på blockrik mark. Vissa partier är urskogsartade med högvuxna och grova tallar. I området växer trolldruva.[1]

Trollforsarna användes för att flotta timmer under 1800- och 1900-talen. Flera stenkistor som användes för att styra timret finns bevarade. En flottarkoja finns bevarad på Trollholmen.[1]

I anslutning till forsområdet finns vandringsleder, rasstugor, rastplatser och vindskydd.[1]

Trollet vid Trollholmen[redigera | redigera wikitext]

För länge sedan när det vistades samer vid Trollholmen så hade dom problem med ett troll som härjade. Samerna lyckades inte bli av med trollet och kallade då hjälp från en nåjd. Deras strid rasade i 7 dygn utan att någon besegrades. Då gick nåjden ned till älven för att dricka och erbjöd då trollet sin kåsa. Kvickt strödde nåjden ett magiskt pulver över vattnet och trollet somnade till. Då rusade att samer till plats och täckte trollet med stock och sten. Där under ligger fortfarande trollet och sover och om man lyssnar under en speciell sten, "Hjärtstenen", så kan man höra dens hjärtslag.

Flottning vid Trollforsarna[redigera | redigera wikitext]

Trollforsarna var extensivt utbyggd med stenkistor och rännor för att underlätta flottningen. Forsen restaurerades dock under slutet på 1900:a talet för att återställa fiskens gång. Sista flottningen gjordes 1984.

Referenser[redigera | redigera wikitext]