Tyfonen Nancy

Från Wikipedia

Tyfonen Nancy var en extremt kraftfull tropisk cyklon som i september 1961 drabbade de västra delarna av Stilla havet. Efter att ha bildats 7 september över de västra delarna av Stilla havet intensifierades lågtrycket snabbt och var redan 9 september en "supertyfon", (kategori 5 på Saffir–Simpsons orkanskala) med en medelvindhastighet (1 minut) över 70 m/s (250 km/h). Tyfonen fortsatte att intensifieras och 12 september hade lufttrycket i ögat sjunkit till endast 882 millibar. Den varaktiga vindhastigheten/medelvinden nära havsnivån beräknades då vara oerhörda 95 m/s (342 km/h), nästan 3 gånger över gränsen för orkan (33 m/s =118 km/h) med betydligt kraftigare vindbyar.

I försvagat skick drog sedan "Nancy" in över Japan men orsakade ändå förödande materiella skador och minst 172 personer omkom.[1]

Kraft[redigera | redigera wikitext]

95 m/s är den högsta rapporterade medelvindhastigheten i en tropisk cyklon, Emellertid rapporterades under 1940-60-talen ytterligare ett antal fall med tyfoner som ska ha nått vindhastigheter på 90 m/s (324 km/h) eller mer. Idag menar många att beräkningarna var något överskattade. Det är till att börja med oerhört svårt att direkt mäta vindhastigheten i riktigt kraftfulla tropiska oväder då vindarna sliter sönder mätinstrumenten. 95 m/s är också 10 m/s högre än de högsta varaktiga vindhastigheter som uppmäts i tropiska cykloner som anses tillförlitliga och som registrerats i bland annat Tyfonen Tip och Orkanen Camille. Observationen finns noterad som rekord hos WMO men även där tillägger man att 95 m/s troligen är överskattat.[2]

Mätt efter lägsta uppmätta lufttryck i cyklonens öga är Tyfonen Tip (1979) den kraftigaste tropiska cyklonen som registrerats med ett lägsta uppmätta lufttryck på 870 millibar. Noterbart är också att på så pass låg höjd som 1 900 meter över havet var lufttrycket då endast 700 millibar.[3]

Om man jämför högsta rapporterade vindhastigheten i "Nancy" med de kraftigaste tromberna i USA nådde vindhastigheten över gränsen för F5 (högsta nivån på den s.k. EF-skalan), Gränsen för F5 går vid 89,5 m/s (322 km/h) där praktiskt taget allting i trombens/tornadons väg, oavsett konstruktion totalförstörs.[4]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]