Utträdesarbete

Från Wikipedia

Utträdesarbete är den energi som krävs för att frigöra en elektron från ett fast material, d.v.s att flytta den från Ferminivån till vakuum utanför materialet. Det definieras som

där är elementarladdningen, elektriska potentialen i vakuum nära ytan och Ferminivån. Utträdesarbetet är en ytegenskap som bl.a. dyker upp i behandlingen av fotoelektriska effekten.